Sugestia i autosugestia
 

Sugestia to odpowiednie sformułowanie które ma wpływ na zachowanie i myśli innej osoby. Istnieje również autosugestia, która różni się tym, iż to my sami w sobie wywołujemy odpowiednie myśli i zachowanie przez sugestie.

Sugestię możemy podzielić na bezpośrednią i niebezpośrednią. Ta pierwsza wymagająca od razu odpowiedniej myśli czy zachowania, druga zaś najczęściej stawiająca warunek przed wykonaniem sugestii. W przypadku pierwszym "bądź rozluźniony" w przypadku drugim "kiedy twoja ręka dotknie czoła poczujesz jak wypełnia cię rozluźnienie". Sugestia niebezpośrednia omija w pewien sposób świadomość i łatwiej trafia do podświadomości co jest naszym celem. Ponadto, sugestia dzieli się na tą działającą w czasie hipnozy i tą która ma działać po wyjściu z transu, zwaną posthipnotyczną.

Siła sugestii zależy od formy wypowiedzenia i jej konstrukcji, od podatności osoby na sugestie i naszej sugestywności. Skuteczna sugestia powinna być budowana według poniższych punktów:
- wywołuje odpowiednie wyobrażenia u danej osoby(obraz jest językiem podświadomości do której sugestia jest skierowana)
- jest warunkowa to znaczy, jeśli zrobisz x stanie się y
- wypowiedziana z pewnością jej działania
- nie musi być logicznym zdaniem, ważne by działa na wyobraźnie i przynosiła odpowiedni efekt, np. "wypełnia cię rozluźnienie"
Przykłady:

1. Kiedy mój palec wskazujący dotknie twojego czoła, twoje powieki opadną jakby napierały na nie bardzo ciężkie odważniki - Jest warunek "kiedy mój palec", jest sugestia "twoje powieki opadną" i jest wyobrażenie sugerujące, że na powiekach znajdują się ciężkie odważniki "jakby napierały na nie bardzo ciężkie odważniki"

2. Kiedy policzę do trzech wybudzisz się z hipnozy, wymazując ze swojej pomięci wszystko to co działo się podczas transu jak napisy z tablicy - warunek "kiedy policzę do trzech", sugestia "wymazując ze swojej pomięci wszystko to co działo się podczas transu", wyobrażenie "jak z tablicy"

3. Za chwilę twoja dłoń powędruje do czoła, a kiedy go dotknie twoja głowa stanie się jasna i czysta, pozbawiona bólu - warunek "Za chwilę twoja dłoń powędruje do czoła, a kiedy go dotknie", sugestia "pozbawiona bólu" wyobrażenie "głowa stanie się jasna i czysta"

Skuteczne również jest cytowanie np. "słynny hipnotyzer często mawiał do swoich pacjentów: rozluźnij się! wejdź w głęboki trans i poczuj się wspaniale, myśleli sobie 'w porządku' i zapadali w głęboki trans. Teraz wyobraź sobie...". Sugestie można dodatkowo wypowiedzieć w innym tonie, zaznaczyć je w sposób taki by osoba hipnotyzowana świadomie tego nie dostrzegła, a pozostało dostrzegalne na poziomie podświadomym
 
  38673 odwiedzający (86837 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=