NLP
 

NeuroLingwistyczne Programowanie
Powstało na początku lat 70-tych w Stanach Zjednoczonych.
Jest zestawem technik skutecznej komunikacji słownej i pozawerbalnej, osobistej zmiany człowieka, oraz kontroli stanów emocjonalnych.
Sposobem doskonalenia własnych zdolności, podnoszenia motywacji, wpływania na siebie i innych.
Bardzo użyteczną, nastawioną na praktyczne zastosowania metodą, łącząca w sobie elementy psychologii, lingwistyki i zarządzania.Dzięki NLP możesz zyskać świadomość tego, że nie jesteś niewolnikiem swoich dotychczasowych wzorców myślenia i zachowania - nie stanowią one o Twojej tożsamości. Możesz zmieniać je na bardziej Ci odpowiadające. Dzięki temu możesz funkcjonować bardziej świadomie i odpowiedzialnie. 

NLP jest dziedzina interdyscyplinarną - korzysta z wiedzy i doświadczeń zarówno psychologii, neurologii i socjologii. Jedną z lepszych definicji NLP jest Podręcznik Obsługi Umysłu, a biorąc pod uwagę rozwój NLP w ostatnich latach, ilość nowych modeli i zastosowań to Oprogramowanie Dla Umysłu. NLP ma zastosowanie w biznesie, sporcie, rozwoju osobistym, terapii, polityce, edukacji. To jest tak jak z umiejętnością czytania - kiedy ją już posiadasz możesz czytać różne książki, przeglądać internet, czytać prasę. Tak samo z NLP - kiedy posiadasz umiejętności: skutecznego działania, zarządzania sobą, efektywnej komunikacji możesz je wykorzystać w każdej sytuacji - zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym
Przykłady zastosowań nlp

  • wpływać na własne stany emocjonalne (m.in. zwiększyć własna motywację, pozbyć się negatywnych emocji, zwiększyć własną koncentrację i wywoływać stany kreatywnego działania, pozbyć się fobii)
  • pozbyć się ograniczających przekonań
  • unikać manipulacji przez inne osoby
  • unikać negatywnych skutków stresu
  • skutecznie komunikować się z innymi osobami
  • wpływać na stany emocjonalne innych osób, ich sposób myślenia i zachowania
  • z łatwością przekonywać ludzi do swoich pomysłów, towarów, usług
  • tworzyć takie prezentacje handlowe i materiały reklamowe, które "same" sprzedają Twoje towary/usługi
  • myśleć jak ludzie sukcesu (np. Walt Disney)
  • nawiązywać bliskie, oparte na zaufaniu kontakty z ludźmi

Skrót NLP utworzony został od pierwszych liter nazwy "NeuroLingwistyczne Programowanie". Neurolingwistyczne Programowanie jest praktycznym wykorzystywaniu wiedzy o doskonałości. Często mówi się, że NLP to opis wszystkiego co dobrze działa (niezależnie od dziedziny życia). NLP zostało stworzone w latach 70-tych przez specjalistów z różnych dziedzin. Twórcą programowania neurolingwistyczne jest m.in. matematyk i terapeuta Richard Bandler; profesor lingwistyki John Grinder . Zajęli się oni badaniem reguł, którymi posługują się wybitni ludzie odnoszący wspaniałe rezultaty, oraz pokazali, jak uczyć się tych reguł, aby także osiągać wyznaczone cele. Neurolingwistyczne programowanie zajmuje się sposobami spostrzegania rzeczywistości i jej zapamiętywaniem w mózgu (dlatego w nazwie jest człon neuro), sposobami skutecznej komunikacji (człon nazwy: lingwistyczne) i sposobami w jaki uporządkowujemy informacje w naszym umyśle. Sposoby uporządkowania informacji w naszym umyśle tworzą programy, z których korzystamy w trakcie każdego zachowania się (człon nazwy: programowanie). Te programy są w ujęciu cybernetycznym, a nie informatycznym. jak większość osób myśli, a nawet spora grupa trenerów NLP opisuje.

 
  41535 odwiedzający (91585 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=