Strategia Walta Disneya
 

Nie znam takiej osoby, która by nie wiedziała kim był Walt Disney. Myślę, że z powodzeniem można powiedzieć, że był to jeden z najbardziej wpływowych ludzi XX wieku, a bajkowe imperium, które stworzył przetrwa jeszcze bardzo wiele lat.

Walt Disney posługiwał się podczas planowania swoich przedsięwzięć bardzo charakterystyczną strategią, która została później zmodelowana przez twórców NLP i nazwana jego imieniem.

Strategia Walta Disneya

Disney, podczas planowania swoich działań przechodził przez 3 etapy:

  • marzyciela,
  • realisty i
  • krytyka

Marzyciel

Na początku uruchamiał swoją wyobraźnię, rozbudzał ją by stworzyć fantastyczne i wyolbrzymione wizje swoich celów. Wyobrażał sobie np. wspaniały DisneyLand w wymarzonej lokalizacji, mnówstwo dzieciaków i ich rodziców odwiedzających codziennie kolorowy świat bajkowych cudów.

Kiedy już nasycił się tą wizją, przechodził do kolejnego etapu.

Realista

Zastanawiał się teraz, ile z tego wszystkiego, co sobie wymarzył jest realne do zrealizowania. Czy dysponuje wystarczającymi zasobami, czasem, ludźmi. W jakiej skali to przedsięwzięcie można uznać za realne.

Kiedy miał już pełny i konkretny obraz swojego celu, przechodził do ostatniego etapu.

Krytyk

Na tym etapie starał się znaleźć potencjalne przeszkody i utrudnienia stojące na drodze do realizacji tego przedsięwzięcia. Szukał słabych punktów swojego planu i miejsc, gdzie jest pewne prawdopodobieństwo niepowodzenia.

Kiedy miał już pełną wizję swojego planu mógł przejść do jego realizacji, lub też powrócić do pierwszego etapu i znów marzyć, marzyć, marzyć...

Czy strategia ta okazała się skuteczna - myślę, że na to pytanie możesz sobie samodzielnie odpowiedzieć :-)

Ćwiczenie

Jak wdrożyć strategię Walta Disneya?

W sumie to mogłoby wystarczyć Ci to, co już do tej pory opisałem, wystarczy przyjąć ten wzorzec zachowania, jednak znając NLP można sprawić, że efekty będą jeszcze lepsze.

1 - wyznaczenie miejsc

Znajdź sobie wolny kawałek podłogi i wyznacz w nim trzy różne miejsca, pierwsze z nich będzie odpowiadało za marzyciela, drugie za realistę a trzecie - wiadomo, za krytyka.

Możesz je jakoś oznaczyć, położyć tam coś, narysować, ważne, żeby można było zawsze stanąć dokładnie w tym samym miejscu.

2 - kotwiczenie

Stań w pierwszym miejscu - odpowiadającym za marzyciela i pomyśl o jakiejś sytuacji, w  której Twojaa wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. Przywołaj te wyobrażenia, nierealne czasem marzenia i myśli.

Kiedy stan będzie najbardziej intensywny możesz go dodatkowo zakotwiczyć kinestetycznie.

Zrób to samo z miejscem odpowiadającym za realistę. Przypomnij sobie sytuację, w której można było o Tobie powiedzieć, że zdecydowanie twardo stoisz na ziemi. Pomyśl, wzmocnij, zakotwicz.

A teraz przejdź do ostatniej pozycji - krytyka. Przywołaj sytuacje, w której zdarzyło Ci się udzielić komuś jakiejś konstruktywnej krytyki. Ale nie takiej, że Tobie się nic nie uda, tylko rzeczywiście konstruktywnej, wskazującej potencjalne zagrożenia i słabe strony.

Podobnie jak poprzednio zakotwicz ten stan (zmieniając miejsce, w którym stoisz też dodatkowo się kotiwczysz).

3 - Twój Wielki Plan

Teraz czas na zastosowanie tej strategii do Twoich celów.

Pomyśl więc o swoim Wielkim Planie, jakimś celu, który chcesz zrealizować. Przejdź następnie do pozycji Marzyciela i uczyń z niego Wielkie Marzenie. Rozdmuchaj tą wizję, porusz swoją wyobraźnię aż poczujesz tę niesamowitą motywację do działania.

Przejdź teraz do pozycji Realisty i stąpając twardo po ziemii określ, biorąc pod uwagę swoje zasoby, w jakim zakresie realne jest zrealizowanie tych marzeń.

Kiedy już to zrobisz - pora na Krytyka. Poszukaj potencjalnych zagrożeń, problemów, trudności. Gdzie jest jakiś punkt krytyczny, wąskie gardło, najmniejsze prawdopodobieństwo sukcesu?

Zauważ w jakim stopniu przejście tych trzech etapów sprawiło, że to, co chcesz osiągnąć stało się bliższe i bardziej realne.

Założę się, że masz teraz pełniejszy obraz swojego przedsięwzięcia i mocne przekonanie o jego powodzeniu.

Jeżeli chcesz możesz tą procedurę powtórzyć, lub po prostu od razu wziąć się do dzieła.

 
  41534 odwiedzający (91559 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=