ALPHA MALE mag.4
 

              ALPHA MALE


Witam Ci!

Oto przed Tobケ kolejne czwarte wydanie

Magazynu Alpha Male. Wydanie jakSe

oczekiwane, poniewaS zrobilimy krtkケ

przerw w dostawie wieSych artykuウw.

Jednak jak szybko zrobilimy przerw, tak

szybko powracamy i to z nadwietlnケ

prdkociケ.

Ten numer jest do szczeglny,

poniewaS caウo - od deski do deski zostaウa

napisana przeze mnie. Wszystkie artykuウy

sケ zwiケzane mocno z ideologiケ mojego

systemu uwodzenia oraz zapoznajケ Ci z

mojケ perspektywケ poglケdu na podryw.

W dziale Inner Game bdziesz mgウ

przeczyta trzy kontrowersyjne artykuウy

dotykajケce wyjケtkowo duSej liczby osb ze

Spoウecznoci. Zaczniemy od zburzenia

przekonania na temat istnienia zウotego

tekstu na podryw; idケc dalej potwierdz,

Se wyglケd ma znaczenie, a na koniec tego

dziaウu dowiesz si o pewnej chorobie.

W Outer Game zaczniemy od Day

Gameu na moich zasadach. Nastpnie

przeczytasz o narzdziu, ktre odkryウem

do niedawno i ktre nazwaウem Analizケ

Wstpnケ. Trzeci artykuウ bdzie o

podrywaniu mSczyzn, a jakim dokウadnie

bdziesz miaウ okazj si przekona.

W Inne przygotowaウem dla Ciebie

artykuウ o poceniu si, opis typw kobiet

oraz jak zawsze na koniec nagranie

audio.

Baw si, rozwijaj i wyciケgaj z tego

Magazynu to, co najlepsze !

Szczegółowy

spis treci:

Inner Game

Tomasz Marzec

Zウoty tekst na podryw3

Wyglケd ma znaczenie..5

Przerost ramy nad ideケ postawy9

Outer Game

Tomasz Marzec

Day Game.12

Analiza wstpna ..16

Podrywanie... mSczyzn19

Inne

Pocenie si..23

Typy kobiet .................25

Nagranie Mistrzowska Postawa.....29

 

Zウoty tekst na podryw

Przez ostatnie cztery miesiケce

poznaウem setki osb ze Spoウecznoci.

KaSda z tych osb zadaウa mi

przynajmniej 5-10 pyta dotyczケcych

uwodzenia. Przynajmniej.

ielu z Was zadaje mi pytania do

dzi i kaSdemu na nie odpowiadam

jak najlepiej potrafi. Niektrzy

pytajケ mnie o co

codziennie, inni co dwa

dni, a jeszcze inni raz w

miesiケcu. I wszystko

byウoby w porzケdku,

gdyby nie to, Se 75%

pyta ma tケ samケ

cech.

Cech pt. daj mi zウoty

tekst na podryw.

Zastanw si ile razy zapytaウe kogo o

jaki tekst, szukaウe jakiego tekstu w

Internecie, siedziaウe i gウowiウe si jak

odpowiedzie danej lasce na maila. W

kaSdej sytuacji chodziウo Ci o to, by po

prostu dostaウ gotowy tekst, ktry za Ciebie

poderwie Ci dup.

Piszecie do mnie i pytacie si:

- Jakim tekstem jケ otworzy ?

- Na jaki temat rozmawia ?

- Jakim tekstem odizolowa ?

- Jakim tekstem wzbudzi danケ emocj ?

- Jakim tekstem pokaza, Se jest si

wartociowym czウowiekiem ?

- Jakim tekstem doprowadzi do

pocaウunku?

- Jakim to, jakim tamto

Zrozumcie jednケ podstawowケ rzecz. Nie

ma kurwa zウotego tekstu na podryw i nigdy

nie bdzie ! Ja nie jestem maszynkケ do

wymylania tekstw, ani nikt na Forum,

poniewaS na dobrケ spraw teksty koウo

chuja latajケ kaSdej lasce i inteligentni

ludzie si nimi nie przejmujケ.

Zapytajcie jakiegokolwiek guru podrywu

jak otworzy lask ? Zgadnijcie jakケ

otrzymacie odpowied

WaSne jest Twoje dziaウanie, a nie to co

powiesz.

Utarウo si przekonanie, Se znajケc zajebiste

rutyny, mwiケc wietne rzeczy i

opowiadajケc niezwykウe historie

poderwiemy kaSdケ dup. Ja moSe co

wyjani. Co, co jest znane wszystkim od

dziesiケtkw lat.

?JAKKOLWIEK.

Sウowa stanowiケ 7% komunikatu.

Gウos i akcent 38% komunikatu.

Mowa ciaウa aS 55%

Czytalicie o tym prawdopodobnie setki

razy, lecz nikt nie wziケウ tego do siebie.

Pamitaj Se majケc zウケ mow ciaウa, nie

potrafiケc odpowiednio modulowa gウosem

nie bdziesz skutecznym podrywaczem.

Jeli mwisz komu, Se jeste bogaty

musisz przekazywa caウym sobケ, Se jeste

bogaty. Gdy widzisz kogo zestresowanego

to po czym poznajesz, Se ta osoba si

denerwuje ? Po tym co mwi, czy po tym

jak si zachowuje ? A jeli nic nie mwi ?

To skケd wiesz, Se jest zdenerwowany ?

Gdy postawi przed Tobケ 5 rSnych osb

i poprosz by powiedziaウ kto jest wg.

Ciebie dobry w interakcjach damskomskich

to na 99% wskaSesz prawdziwケ

osob. Tylko powiedz mi po czym to

poznajesz ? Chyba nie po tym co oni

mwiケ skoro nie mwiケ nic !

Zamiast zastanawia si caウe Sycie nad

gotowymi tekstami na podryw graj

naturalnie. Pamitaj, Se natura jest

najpotSniejszym narzdziem, dziki

ktremu moSesz uwie kaSdケ kobiet.

W

STRONA 4

Nikt i nic nie jest bardziej skuteczniejszy od

Twojej natury.

Nie mwi, Se masz ola wszystkie

otwarcia, tematy do rozmw, rutyny i

historie bo one takSe majケ wietnケ

skuteczno. Sugeruj jednak by zaczケウ

stara si podrywa tak jak czujesz, a nie

tak jak ja czy kto inny Ci kaSe.

NiemoSebnie skupiacie si na tekstach, a

nikt nie zwraca uwagi na to, Se chodzi

przygarbiony, Se za duSo gestykuluje, Se

swojケ mowケ ciaウa nie przekazuje cech

Samca Alfa. A to jest idea podrywu bycie

spjnym.

Sami wplケtujecie siebie w problemy.

Poznajecie kobiet przez Internet brawo

nauczylicie si robi pierwszy krok i za

to Was ceni. Ale kurwa ile moSna

rozmawia z kim przez Internet. JuS nie

licz przypadkw ludzi, ktrzy rozmawiajケ

z laskケ kolejny miesiケc przez GG i jeszcze

nie zaproponowali jej spotkania ! To jak Wy

chcecie jケ poderwa i pieprzy ? W

wirtualny seks si bawicie, czy czekacie, by

wysウaウa swoje fotki i bdziecie wali Niemca

w kask na widok jej zdj !? Wytウumaczcie

mi tケ ide, bo logicznie nie jestem w stanie

jej pojケ.

On-Line Game powinno by krtkie. Dwie

rozmowy i spotkanie na Sywo. Dwa

spotkania i seks. Dwa razy seks i kolejna.

Jak chcecie by BadBoyem to tak si

bawcie z rozmachem. A nie siedzicie

przed kompanii, rozmawiajケc kilkanacie

dni z tケ samケ laskケ po czym pniej

macie problem pt. nie mam juS z niケ

tematw do rozmw/ona mnie olewa/moje

attraction si chyba wyczerpaウo.

PokaScie dupom Se spdzacie czas

aktywnie na wieSym powietrzu i na

spotkaniach ze znajomymi, a nie siedzケc

caウケ dob na GG. To nie jest esencja

fajnego Sycia i posiadania interesujケcego

LifeStyleu.

Zastanwcie si czasem nad tym, Se jeden

tekst jest niewaSny. WaSne jest to jak

Syjecie i jak wyglケda caウa interakcja. Jeli

Syjecie peウniケ Sycia, korzystacie z zasady

Carpe Diem i jestecie konkretni oraz

pewni siebie zgadnijcie co panny bdケ

ustawia si do Was kolejkami.

STRONA 5

Wyglケd ma znaczenie

NiewaSne jak wyglケdasz, Twj

wyglケd si nie liczy, Mimo, Se nie

bdziesz wyglケdaウ nigdy jak Don

Juan, MoSesz wyj na ulic w

podartych ciuchach.

ullshit, bullshit, bullshit. Wszystko

gwno prawda. Nie wiem jak bardzo

duSe problemy psychiczne z samym

sobケ trzeba mie, by operowa takimi

przekonaniami baaa by wpaja co

takiego dziesiケtkom facetw !

Zastanwcie si

ile razy znalelicie

w sieci wウanie

takie przekonania ?

Sケdz, Se do

duSo, poniewaS

95% stron o

uwodzeniu praktykuje takie szataskie

techniki zwabiania do siebie klientw. I z

jednej strony to jest ok, no bo facet

pomyli sobie

Wyglケdam jak ostatni menel, ale dam rad

poderwa zajebistケ lask. Musz zaczケ

studiowa materiaウ !

Z drugiej strony gratulacje ! Nie ma to

jak spieprzy Sycie jakiemu

wartociowemu mSczynie, ktry miaウ od

zawsze problemy z kobietami, troch

poczyta, pjdzie na kurs, wyjdzie na miasto

i zgadnijcie co bdzie miaウ dalej

problemy z kobietami !

Lecz to nie jest juS problemem !

Pseudotrener tウumaczケc si zgeneralizuje

to, wyhalucynuje i znadinterpretuje i powie

Jestem uratowany !. Ale z drugiej strony

no bo wiesz, bo to kobiety niektre to

takie trudne sケ i po prostu na takie

trafiウe

powie klientowi, Se statystycznie rzecz

biorケc 1 na 10 lasek moSesz poderwa

tekstem

. Tylko, Se juS ten sam trener nieczy zrobisz mi loda ?.

Po miesiケcu facet dojdzie do wniosku, Se

trener go oszukaウ, zwrci si do niego o

zwrot kasy lub jakケ innケ alternatyw

rozwiケzania problemu i trener powie

to ten materiaウ jest zウy ! ten materiaウ jest

zウy ! bo on w realiach amerykaskich

dziaウa, ale w Polsce, to juS nie; jednak nic

si nie martw, moSesz przyj do mnie na

szkolenie lepsze, zawansowane i

dopracowane za jedyne pウ ceny

mSczyzna nie ma nic do stracenia prcz

ciSko zarobionych pienidzy wic pjdzie

znw, wic pozna sekretne i tajemne

metody podrywania kobiet, wyjdzie na

ulic, lecz znowu co mu nie bdzie szウo

zaウamie si i dojdzie do wniosku, Se on

jednak taki do dupy jest, Se umiejtnoci

nie ma i nic na to nie poradzi.

Trener zrobiウ jemu kuku i samemu sobie

jednoczenie, bo przyjdzie kolejny facet i

kolejnemu facetowi wklepie si zasad

a bo. I

wyglケd nie ma znaczenia

ulic, z gotowym zestawem zajebistych

tekstw - na kaSdケ okazj - ale co si

dzieje teksty nie dziaウajケ. Pewnie

dlatego, Se poziom energii za niski, Se ta

laska, to si spieszyウa, a Se pod

nieodpowiednim kケtem podszedウ, bo

oczywicie to ma kurewsko duSe znaczenie

czy podchodzisz pod kケtem 45 stopni czy

pod kケtem 48 stopni i niektrzy potrafiケ si

caウy dzie rozwodzi, czy jednak lepiej

podej z prawej, czy z lewej strony, a z

obydwu stron jest tyle samo miejsca i takie

same warunki.

A to jest akcja, ktra miaウa miejsce

naprawd znam pseudotrenera, ktry

wymyliウ teori

pウkul mzgowych

go wpaja wszystkim, Se jak podejdケ ze

strony prawej, to laska odbierze ich

przekaz lewケ pウkulケ, czyli stronケ

wiadomケ, a jak od lewej, to na odwrt i

bdziemy gada do podwiadomoci. Za to

ja wymyliウem odpowied na tケ teori pt.

. On wyjdzie napodchodzenia wedウugi na swoich szkoleniach

B

STRONA 6

a moSe by tak spi tケ dup i bdziemy

gada tylko do prawej pウkuli ?

wiadomo rzecz jasna po alkoholu si

wyウケcza. Z tym, Se caウe Sycie bd si

zastanawia jak to jest, Se choby byウ tak

pijany, Se nie bdziesz widziaウ swoich rケk,

to tak, czy siak zawsze wrcisz do

swojego domu. Pewnie kosmici odwiedzajケ

kaSdego raz w Syciu i wszczepiajケ w trakcie

snu kaSdemu czウowiekowi system GPS do

gウowy i bierzcie to caウkiem na serio, bo

niewケtpliwie tak jest. I nie zgaduj skケd

wiem, bo nie podpowiadajケc wiem to od

tego specjalisty od pウkul mzgowych.

No, ale wracajケc do wyglケdu, to hej

zastanw si czy gdy zobaczysz na ulicy

pryszczatケ, brudnケ, mierdzケcケ, z tウustymi

wウosami, brudnymi rkoma, podartymi

ciuchami i spoconymi pachami

anorektyczk ktra podchodzi do Ciebie i

mwi

ktry jest w stanie mi pomc, a chodzi o

to, Se

bo w moim mniemaniu 99% facetw w tym

momencie spierdala i ucieka jak najdalej, a

Ty robiケc zawsze to, co wikszo

spoウeczestwa postケpisz tak samo.

I moSe ten opis naszej bohaterki jest

przesadzony, ale gdy widz kolesi

majケcych ambicj pt.

brudnymi rkoma, nieuczesanych,

nieogolonych (chociaS to jest czasem dla

kobiet seksowne), z niewieSym oddechem,

przyciasnymi spodniami i brudnymi butami

to sorry ale rce mi opadajケ. Nikt nie

postawi si w sytuacji tych biednych

kobiet, ktre muszケ stawa si w ciケgu

kilku milisekund tak mega kreatywne, Se

nigdy w Syciu tak kurwa kreatywne nie byウy

a ot nagle w ich gウowie pojawia si

setka wymwek i tekstw z serii

porednio powiedzie mu, by spierdalaウ ?.

. No bohoウ hoウ hoウ, wyglケdasz mi na faceta,to dalszej czci nie usウyszysz,bd PUA zjak

Pniej przychodzケ tacy odrzuceni na Fora,

idケ na szkolenia i narzekajケ, pウaczケ

one mnie olewajケ, bo ja nie wiem co si

dzieje, wszystko robi dobrze, a to nie

dziaウa, jestem prawiczkiem

inne, ktre jest tylko wytworem ich

aktualnych stanw emocjonalnych. BoSe

nie ma w Polsce chyba Sadnego trenera,

ktry kiedykolwiek powiedziaウ o tym, Se

boi wszystko

wyglケd si liczy

tak niesamowicie waSne w Syciu kaSdego

faceta !

Ja rozumiem, Se niektrzy majケ

przyzwyczajenie i pozostajケ w stagnacji

wobec wウasnego wyglケdu i bytu tutaj,

teraz. Ja rozumiem, Se kogo moSe nie sta

na drogie ciuchy. Rozumiem, Se nikt, nigdy

nie zostaウ uwiadomiony, Se o pewne

rzeczy dba w Syciu trzeba. Ale juS czas

opuci ciepウy kurwidoウek zwany

zmian w Syciu

dalej.

Czas uwiadomi sobie, Se bez

atrakcyjnego wyglケdu nie poderwiesz

ウadnej laski, chyba Se pijanケ. Czas

uwiadomi sobie, Se warto od dzi zaczケ

o siebie dba. Czas uwiadomi sobie, Se

93% przekazu, to przekaz niewerbalny, a

duSo procencikw skウadajケcych si na

pierwsze wraSenie, to procenty pochodzケce

z kategorii

. To sケ 3 proste sウowa, abrakiemi czas pj troszeczk duSoTwj wyglケd zewntrzny.

Pewnie nie jeden myli sobie

urodziウem taki, jaki jestem i nic na to nie

poradz.

nie poradzisz. Jednak nic si nie martw

mam dla Ciebie ide operacje plastyczne.

MoSe i tanie nie sケ, ale bdziesz jak nowy.

Jak nowy Michael Jackson w stanie

obecnym (czyt. Rozkウadajケce si Sywe

zwウoki).

Biorケc spraw bardziej na powaSnie nie

interesuje mnie to, czy urodziウe si jako

przystojniak, czy nie. Kobiety tak naprawd

nie wiedzケ, Se mwiケc

ale ja siOczywicie, Se raczej nic na toale on jest ウadny

majケ na myli kilkadziesiケt rSnych

czynnikw. Pamitaj i to jest moja dobra

rada na Twoje caウe Sycie Se

STRONA 7

ATRAKCYJNOニ

PRZYSTOJNYM.

nie rwna si BYCIE

Atrakcyjno to to, jak wyglケdasz oglnie !

Jak masz uczesane wウosy, jak si

umiechasz, jak spoglケdasz na kobiet, czy

masz misie piwny, czy stoisz

wyprostowany, czy nie spinasz ze stresu

swojego ciaウa, czy ta bluzka do Ciebie

pasuje i czy si dobrze ze spodniami

komponuje. To rwnieS to czy nie jeste

brudny, czy masz zadbane rce, czy buty

masz czyste. To sケ podstawy podstaw !

Pewnie nie wiesz, ale co druga kobieta

zapytana

mSczyzny w trakcie kolacji ?

na co zwracasz uwag u

odpowiedziaウa

na swoje dウonie, przyjrzyj si dokウadnie i

zadaj sobie pytanie

nastpnie zadaj sobie dwa kolejne:

mogケ wyglケda lepiej ?

zrobi by wyglケdaウy lepiej ?

Widzisz ja inwestuj w takie

bo na dウuSszケ met, to ma wiksze

znaczenie niS to, czy otworzysz kobiet

porednio, czy bezporednio. Kobiety

zwracajケ uwag na maaaaas szczegウw.

One sケ emocjonalne. My faceci widzケc

lask z poウamanymi paznokciami moSemy

to logicznie sobie wytウumaczy

czasu nie miaウa, bo zapracowana

kobiety tak nie zrobiケ. U nich jest nie

jeste zadbany - i chuj. I nie ma dyskusji.

Nie ma dalszego gadania.

Prawie wszyscy guru uwodzenia z zachodu

zabierajケc si za uwodzenie

zainwestowali w swj wyglケd. KsiケSkowy

przykウad z ksiケSki Style. Widzielicie jak

wyglケdaウ i jak wyglケda teraz ?

A niby z najgorszymi przypadkami nic nie

moSna zrobi ! Idケc dalej Mystery.

WyobraSacie sobie Mysterego ウaSケcego po

polskich ulicach ? Wysoki, dウugie wウosy,

dziwne odzienie. I komentarze typu:

si chyba z Woodstocku urwaウ

przystojny nie jest, ale atrakcyjnie wyglケda

nawet wpieprzajケc Sarcie w Taco Bell:

Ty rwnieS moSesz by atrakcyjny.

Zmieniaj si podaウem Ci jeden przykウad

dotyczケcy dウoni. A takich miejsc

na dウonie. Teraz popatrzczy sケ ok. ?. Aczyoraz co musz. I dziaウaj !pierdoウy,bo ona. Aon to. Mystery

zagroSonych nieatrakcyjnociケ

Twoim ciele wicej. Sta przed lustrem i

pytaj si o kaSdケ czケstk siebie.

jest na

1. Czy to jest ok. ?

2. Czy moSe wyglケda lepiej ?

3. Co musz zrobi, by wyglケdaウo

lepiej ?

4. Kiedy zaczynam dziaウa by

wyglケda lepiej ?

STRONA 8

5. Czy po tym bd wyglケdaウ

zajebicie ?

6. Co musz zrobi by wyglケda

zajebicie ?

7. Kiedy zaczynam dziaウa by by z

siebie w 100% zadowolonym ?

To da Ci wicej, niS nie jeden kurs

uwodzenia, nie jedna strona o podrywie i

nie jedna ksiケSka. To da Ci kontrol

wウasnej atrakcyjnoci.

I co, czego nikt Ci nie zajebie. Co

niesamowicie bezcennego.

STRONA 9

Przerost ramy nad ideケ

postawy

Postawa Alfa. Co, co chciaウby naby

kaSdy - bez wyjケtku, mSczyzna.

Postawa poszukiwana od wiekw, ze

wietnym zestawem cech i zachowa.

Teraz na wyciケgnicie rki.

jest sobie przecitny Jan Kowalski,

ktry trafia na stron o uwodzeniu, na

forum o uwodzeniu czy trafia na

jakiego e-booka lub ksiケSk, ktra

traktuje o postawie Alfa i on czyta,

chウonie wiedz, uczy si. Po prostu

ksztaウtuje swojケ osobowo.

Postawa Alfa zakウada, Se jest to postawa

silnego, pewnego siebie faceta. Postawa -

w takiej postaci zウa nie jest, poniewaS

kobiety pragnケ pewnych siebie mSczyzn, z

jajami. Lecz przecitny Kowalski poznajケc

po kolei cechy samca alfa moSe miewa

pewne problemy. I o tych problemach ten

temat wウanie traktuje.

Problemy sケ na tyle rozlegウe i powszechne,

Se dzi mog z peウnケ premedytacjケ nazwa

je chorobケ. Choroba ta dotyka rednio co

drugケ osob ze rodowiska PUA i kaSdego,

kto wychowaウ si w zウym rodowisku PUA.

Jak juS wspominaウem Kowalski ksztaウtuje

swojケ osobowo zmienia swoje Sycie i

brawo juS cipケ nie jest, bo staウ si

kolesiem z jajami.

Lecz Kowalski prawdopodobnie w niedウugim

czasie zachoruje. Zachoruje na gウupot, a

ja gウupoty nie lubi, wic jケ pitnuj.

Gウupota ta w fachowym nazewnictwie to

przerost ramy nad ideケ postawy i gdy

patrz na Gracza, ktry choruje na to to

zbiera mi si na wymioty.

MoSe zacznijmy od samej kwestii

inteligentnego korzystania z Postawy Alfa.

Fundamentem Postawy Alfa jest to, Se

mSczyzna jest liderem, jest pewny siebie,

szczery, spjny i panuje nad swoim Syciem.

Teraz popatrzmy na spoウecznoci PUA i

zastanwmy si czy kolesie, ktrzy piszケ w

swoich FRach, Se nie przepucili kobiety w

drzwiach, Se zmieszali kobiet z bウotem, Se

nie muszケ si nikomu tウumaczy, gdy

komu przez przypadek zajebiケ z ウokcia, Se

kaSda laska to szmata, Se to, Se tamto

czy tacy kolesie sケ Alfa ? No cS nie

sposb si z tym nie zgodzi sケ. Ale

zwr czytelniku uwag, Se nie zadaウem

pytania pt. czy oni przekazujケ swoim

zachowaniem cechy Postawy Alfa ? Pytaウem

o samo bycie Alfa. Bo Alfa, to bycie

dominujケcym. I oni sケ wykurwiennie

dominujケcy.

Sケ tak dominujケcy, Se wウanie dziki nim

woS w bagaSniku swojego samochodu kij

baseballowy aby takim idiotom

przypierdoli. Inaczej tych kretynw

nazwa nie moSna. Naczytali si, Se

Postawa Alfa to olewactwo na wszystko i na

wszystkich i sケdzケ, Se sケ fajni

zachowujケc si jak buraki, ktre wyszウy z

pola w swoich upierdolonych w gnoju

butach, ze skarpetkami peウnymi sウomy, z

niewieSym oddechem z ust.

Nadinterpretujケ podstawowe fundamenty

Postawy Alfa. Dla nich bycie liderem

kojarzy si tylko z wejciem jako pierwszy

do autobusu. Dla nich bycie pewnym

siebie, to odpowiedzenie na sugesti innych

krtkim

szczerym to podejcie do kobiety na ulicy i

oznajmienie

chciaウbym Ci rSnケ caウy dzie

spjnym to zachowywanie si tak zawsze

i wszdzie, nawet w stosunku do wウasnej

matki, za to panowanie nad swoim Syciem

to powiedzenie do kolesia rozdajケcego

ulotki

spierdalaj. Dla nich bycieale z Ciebie zajebista suka,. Byciezejd mi z drogi gウupi chuju.

Ich po prostu popierdoliウo i robiケ sobie

wielkie kuku. Przypasowaウa im rama

wielkiego, twardego kolesia, ktry ma w

I

STRONA 10

dupie wszystko i wie czego chce od Sycia.

Niestety ale nikt z tych pseudo-graczy nie

wie, Se rama jest elastyczna. Nikt z nich

nie wie, Se kaSdy czウowiek ma w ciケgu

danego dnia ponad 30 rodzajw rSnych

ram. Oni sケ zamknici i kierujケ si jednケ,

caウkowicie nierozwojowケ ramケ. Ramケ Alfa.

Jeszcze mieszniejsze jest to, Se choroba,

na ktrケ cierpiケ zamyka ich przed

jakケkolwiek wiedzケ z zewnケtrz. Wchodzケ

na forum, zadajケ pytanie dotyczケce

interakcji z danケ laskケ otrzymujケ

odpowied i nie mogケ pogodzi si z tym,

Se kto preferuje inny styl, Se kto im

mwi, Se popeウnili bウケd. Zaczynajケ nic nie

wartケ kウtni. A przecieS chcieli odpowiedzi

? Chcieli ! To jケ majケ, a nie korzystajケ,

tylko krytykujケ.

Idケc dalej inna sytuacja. Mamy sobie

przecitnego, chorujケcego Kowalskiego.

Kowalski siedzi w pokoju ze swoim

przyjacielem. Przyjaciel odbiera telefon, a

Kowalski wウケcza muzyk. Proba o

ciszenie = zero reakcji ? Nie, nie proba

o ciszenie = podgウonienie. Tak reaguje w

kocu Kowalski Alfa ! Jeli by takiego

zapyta czemu tak si zachowuje

otrzymamy jednケ odpowied, ktrケ

posウuguje si kaSdy, ale to kaSdy bez

wyjケtku kretyn z przerostem ramy nad

postawケ:

BO MAM TAK・ OCHOTハ

I nie waSne jest dobro innych, nie waSne

jest otoczenie, sytuacja, czas. Dla

Kowalskiego liczy si tylko to, by jego

zachcianka, ochota czy pragnienie zostaウy

speウnione. Nie wytウumaczysz takiemu, Se

co jest niedobre, niepoprawne,

nieodpowiednie. On po prostu ma to

gdzie. Zamknケウ si przed wszystkimi i

wyimaginowaウ sobie idealny obraz samego

siebie.

Zachowuje si jak ostatni tpak i ludzie

zwracajケ mu uwag. On znowu to

nadintepretuje i tworzy sobie obraz pt.

jestem w centrum zainteresowania,

poniewaS jestem zajebisty. Nakrca si i

zachowuje si jeszcze gorzej. Ludzie znowu

zwrcケ mu uwag, on znowu sobie znajdzie

fajnケ halucynacj i kウko si zamknie.

Ty czytelniku jeli jeste

normalny i

zdrowy

przypadki. Sam od czasu do czasu

usuwam nieodpowiednich ludzi z mojego

Forum, a to za sprawケ sugestii innych

uSytkownikw. Nie toleruj kretynw, przez

ktrych psuje si atmosfera na Forum.

Pniej tacy zbanowani piszケ do mnie

na GG, czy teS na maila i traktujケ mnie

jako gocia, ktry usunケウ ich bez powodu.

Starajケ si mnie obrazi, pojecha mi po

ambicji czsto uSywajケ argumentw:

to pewnie widziaウe rSne, takie

boisz si mnie, dlatego mnie wywaliウe,

jeste sウaby psychicznie i mnie usunケウe

!, nie potrafisz nawet ze mnケ dyskutowa

na ウamach forum, poniewaS nie masz

argumentw.

psychicznie i nie mam argumentw. Za to

oni sケ zajebici i unikatowi.

Jeli doczytaウe do tego miejsca

prawdopodobnie nie chorujesz na przerost

ramy nad postawケ i teraz chciaウbym da Ci

kilka sugestii zwiケzanych z tym jak nie

sta si takim kretynem, jak Kowalski z

naszego tematu.

Po pierwsze

co, czego brakuje dzisiaj wielu nawet nie

chorujケcym osobom. To, Se przepucisz

kobiet w drzwiach, otworzysz komu

drzwi, pomoSesz przeprowadzi staruszk

lub niewidomego przez ulic, podzikujesz

za co, powiesz

milion innych, kulturalnych rzeczy nie

zabierze Ci statusu Samca Alfa. Takie

zachowanie moSe Ci jedynie pomc.

Powtarzam pomc. To nie jest tak, Se

pokazujesz sウabo. Sウabo pokazujesz,

Tak boj si, jestem sウabybケd kulturalny. To jestprzepraszam czy zrobisz


 
STRONA 11

jak idziesz na dyskotek i trzymajケc piwo

caウケ imprez nie potrafisz zagada do

Sadnej dupy. To si nazywa sウabociケ ! Za

to kultura to wySsza warto i bdケc

kulturalnym wiedz, Se wznosisz si ponad

setki tysicy mSczyzn.

Po drugie

innych mSczyzn, do mamy, taty, babci czy

sprzedawcy w sklepie obok. Szacunek jest

najwaSniejszy, bo moSesz zachowywa si

kulturalnie w stosunku do swoich

przyjaciウ, ale gdy pokaSesz przed nimi, Se

nie szanujesz innych to juS polegウe.

Bケd pewien, Se dobrze o Tobie nie

pomylケ. Nie bez powodu kaSdy raper na

wieci mwi w swoich utworach o

szacunku. Szacunek do innych to tak jak

kultura - wySsza warto. Dziki niemu

pokazujesz, Se jeste Samcem Alfa. Wiesz

czemu ? PoniewaS Samiec Alfa nie miesza

ludzi z bウotem, tylko toleruje ich, szanuje

a gdy ma jaki problem to wyjania go z

danケ osobケ poprzez rozmow. Pokazuje, Se

si nie boi dominuje !

Kolejne to

wszystkich, ze wszystkich stron, zawsze.

Pamitaj o tym, Se nikt nie karze Ci bra

kaSdej wypowiedzi obcej osoby do siebie.

Pamitaj, Se masz wspaniaウケ opcj. Opcja

ta, to wysウuchanie sugestii lub opinii innej

osoby, na Twj temat i rozwaSenie czy

wypowied ta jest wartociowa, czy teS nie.

Gdy bdziesz brudny na plecach i kto Ci

powie, Se le wyglケdasz to warto

zastanowi si dlaczego. Gdy bdziesz

szedウ przez miasto zbウyskotekowany i

kto rzuci hasウo pt. wyglケdasz jak pajac

to takSe zastanw si - dlaczego tak

powiedziaウ. W pierwszym przypadku kto

mwi Ci, Se le wyglケdasz, poniewaS jeste

brudny i dba o Ciebie. W tym drugim ta

osoba Ci po prostu zazdroci i wedウug jej

mapy wiadomoci wyglケdasz bardzo

fajnie. Pamitaj, Se w kaSdym przesウaniu

jest ukryty sens. Sztukケ jest nauczenie si

odczytywania go.

Ostatnie to

miej szacunek. Do kobiet, dochウonicie wiedzy. Odperspektywiczno.

Perspektywiczno oparta o to, Se zanim

podejdziesz do kogo i co powiesz, zanim

co kupisz, sprzedasz lub pomoSesz

potrzebujケcemu to zastanowisz si jak

wpウyniesz tym na caウy wiat. Kowalski

chorujケcy na przerost ramy nigdy nie

myli o konsekwencjach wウasnego

zachowania. A czasami warto pomyle

co stanie si, gdy bd za szczery, co

stanie si, gdy nie przepuszcz tej kobiety

w drzwiach, co stanie si gdy bd dowala

si do dziewczyny swojego kumpla. Gdyby

Kowalski mylaウ perspektywicznie to

choroba by nie istniaウa. Bo wiedziaウby, Se

nie naleSy by szczerym do blu, bo moSe

to kogo urazi. Wiedziaウby, Se

przepuszczenie kobiety w drzwiach moSe w

efekcie spowodowa jej umiech, jego

odpowied i wsplnケ randk. Wiedziaウby, Se

dziewczyna kumpla, to szmata, ktra skoro

i jego kumpla oszukuje to i gdy on z niケ

bdzie jego takSe oszukiwa bdzie.

Caウa idea bycia inteligentnym i

kontrolowania swojej ramy daje Ci

niesamowite moSliwoci. MoSliwoci

kontrolowania swojego Sycia, wpウywania w

pozytywny sposb na innych, czy teS po

prostu bycie zadowolonym z samego

siebie.

Mam nadziej, Se taki bdziesz zawsze,

wszdzie, w kaSdym miejscu na Ziemi.

STRONA 12

Day Game

Day Game, czyli Gra Dzienna. Wiele

osb jケ kocha, wiele nienawidzi. W

zaleSnoci od tego na kogo trafimy

kaSdy inaczej wypowie si na temat

Day Gameu. Jedni mwiケ, Se podryw

na Day Game jest trudny. Inni, Se jest

ウatwy. Ja mwi co zupeウnie

odmiennego. On po prostu rSni si od

Night Game. I to niezaprzeczalnie.

owinienem chyba zaczケ od

wyjanienia tego dlaczego rSni si

od swojego nocnego brata ? Ano

dlatego, iS z jakiej strony by na to nie

popatrze to warunki podrywu dziennego

sケ praktycznie przeciwiestwem podrywu w

klubie. Zaczynajケc od klimatu, idケc poprzez

nastawienie ludzi, a na takich rzeczach jak

Suko-Tarcze koczケc.

Kilkanacie miesicy

temu zupeウnie tego nie

rozumiaウem.

Wychodziウem na ulic,

otwieraウem pytaniem o

opini no bo to byウo

modne wg mnie i czsto

byウem zlewany. Pniej

otwieraウem bezporednio

miaウem juS lepsze

efekty, ale to jeszcze nie

byウo to, czego oczekiwaウem. Na koniec

przyszウa pora na otwieracze sytuacyjne i

one zdecydowanie najlepiej dziaウaウy,

dziaウajケ i dziaウa bdケ. Chyba, Se

Chyba, Se directem bdziemy si

umiejtnie posウugiwa to o wウanie

mamy to, czego szukalimy. Jednak, by

posウugiwa si umiejtnie directem

wyjtym z mojej gウowy i z mojej mapy to

musz rozburzy pewne przekonanie.

Przekonanie to brzmi:

frajerw.

dla frajerw, ale dla tych frajerw, ktrzy

tylko i wyウケcznie podrywajケ w klubach. No

bo ile razy laska bdケc w klubie usウyszy, Se

fajnie wyglケda ? 10 razy w ciケgu nocy ? 40

w ciケgu miesiケca ? 480 w ciケgu roku i ok.

14 000 przez caウe Sycie ? Sケdz, Se te

liczby mniej wicej tak si ksztaウtujケ.

A wic przyjmijmy: komplementy sケ zウe,

komplementy sケ dlaOoooo tak ! Oczywicie, Se sケ

ale

rozmawiamy o Grze Dziennej i zgadnij co

komplementy w trakcie Gry Dziennej sケ

fenomenalnym narzdziem ! Jeli przez

caウe swoje Sycie szukaウe witego Graala,

to gratuluj Ci wウanie go znalazウe.

Wウanie zostajesz powoli wprowadzany w

co, czym bdziesz mgウ si posウugiwa

caウe swoje Sycie. Ale wrmy do korzeni i

opisu tego czym Day Game rSni si od

Night Game.

Przede wszystkim nie wiem czy wiesz juS

czy juS nie wiesz jeszcze ale w trakcie

Gry Dziennej wszyscy, bez wyjケtku sケ

normalni. Normalni, czyli prawdziwi.

Prawdziwi, czyli tacy, jacy w Syciu

codziennym bywajケ. Gdy pjdziesz do

klubu i poznasz jakケ pann, to wiedz, Se

ona nie jest sobケ. Ona jest zmieniona przez

kilogram tapety na twarzy, przez ten

mocny makijaS, te wietnie zrobione wウosy,

tケ krtkケ spdniczk i push-up. Ona jest

zmieniona poprzez swoich znajomych,

ktrzy stojケ obok, patrzケ si ukradkiem i

mwiケ

frajera, ciekawe czy poleci.

zmieniona przez caウy system i caウケ

socjodynamik inteligentnej komunikacji w

klubie. Ona jest inna, przybraウa innケ twarz,

bo gdy wychodzi do klubu, to zmienia si w

imprezowiczk, a w trakcie dnia jest

prawdopodobnie pilnケ studentkケ. I moSe

wczeniej o tym wiedziaウe, a moSe

wiedziaウe nie, ale id o zakウad, Se nie

korzystaウe z tego. Bo kto by przypuszczaウ,

Se ludzie w klubach sケ inni, zachowujケ si

niecodziennie, a dokウadajケc do tego alkohol

nie mylケ racjonalnie ? Niby to by

przypuszczaウ kaSdy i wiedziaウ kaSdy teS by,

w trakcie Gry Nocnej. Za to myciekawe, czy poleci na kolejnegoOna jest

P

ale to jest tak oczywiste, Se nikt nie zwraca

na to najmniejszej uwagi. Ja nad tym

kiedy si zastanowiウem i mocno odniosウem

to do Gry Dziennej, no bo popatrz gdy

kobieta idzie na zakupy, a idzie czsto

czy to po buウki, czy to po bluzk, to nie ma

nastawienia pt.

podbije jaki frajer, uwaga, zaraz wyskoczy

zza krzaka.

owszem - ma wウケczonケ Suko-Tarcz i

wszystkie systemy obronne i wtedy jej

mzg przestawia si na

zaraz frajer pojawi si z nikケd

po CH (Centrach Handlowych, dla tych,

ktrzy nie kumajケ czaczy), oglケdajケc rSne

towary, wystawy sklepowe, wyszukujケc

okazji, by wyrwa co tanio kobiecie nie

przyjdzie do gウowy, Se kto zaraz jケ

zaczepi. Baaaa ! Ktrej by przyszウo do

gウowy, Se kto otworzy jケ wspomnianym

przeze mnie directem ? I jeszcze pjdmy

o krok dalej i zapytam ktra pomyli, Se

kto jej powie, Se jest pikna ? Bo wウanie

o taki direct mi chodzi.

Ja uSywam tego dウugi czas i nie zastケpi

niczym innym. Direct + Komplement i ona

juS ma malane oczy, jest czerwona, i nie

wie co si dzieje. Nikt wczeniej do niej w

ten sposb nie podszedウ, nie byウ tak

bezporedni, nie poprawiウ jej czym dnia.

To jest niesamowite, gdy wiesz co si

zaraz stanie, a na dobrケ spraw jest to

rzadkociケ w podrywie nocnym, bo tam

wszystko jest znakiem zapytania.

teS, gdy wychodzisz na Day Game, to

otwrz pann tekstem:


STRONA 13 uwaga, uwaga, zarazGdy ona jest w klubie, touwaga, uwaga,. Lecz ウaSケcDlatego

Cze, mam nadziej, Se nie

przeszkadzam, ale gdybym si nie

przywitaウ, to caウy dzie bym tego Saウowaウ.

Rzadko spotyka si tak licznケ kobiet, jak

Ty. Nazywam si [Twoje Imi], a Ty ?

Lub

Hej, powiem Ci szczerze jeste pierwszケ

kobietケ, ktrケ dzisiaj spotkaウem i ktra ma

tak wietnie dobrane dodatki do ubrania, to

dobrze o Tobie wiadczy

9 na 10 osb ze Spoウecznoci powie, Se to

jest beee, Se si nie komplementuje, ale

pamitaj co ustalilimy w stosunku do

komplementw. One sケ zウe, ale w Night

Game ! W trakcie Day Game efekty

powalajケ na kolana. Jeli jeste osobケ,

ktra poprawia czym dzie danej kobiety

to ona jest w stanie pj z Tobケ do

ウSka po kilku minutach rozmowy. Musisz

jej tylko poprawi czym dzie ! Powiedz,

Se jest liczna, Se ma ciekawe dodatki, Se

ma wspaniale dobrane ubranie do butw,

Se niesamowicie pachnie cokolwiek, byle

oryginalnie. Jak mylisz - ilu mSczyzn

skomplementowaウo jej kolczyki, buty lub

cie do oczu ? Znajduj wウanie takie

aspekty jej wyglケdu, ktrych nikt inny

prawdopodobnie nigdy nie skomentowaウ.

Jeli kobieta ma ウadne oczy nie

komplementuj tego, ona moSe w trakcie

Day Game tego nie sウyszaウa, ale w klubie

sウyszaウa juS to 200 razy.

Gdy uda Ci si otworzy dobrze pann,

skomplementowa i pociケgnケ dalej

rozmow a gdy zaczniesz od szczerego,

bezporedniego komentarza na jej temat,

to nie potrzebujesz praktycznie Sadnego

materiaウu, poniewaS caウケ reszt zrobisz

naturalnie to masz duSe szanse na

zdobycie numeru telefonu. I z numerem

telefonu jest do ciekawa kwestia,

poniewaS gdy juS dostaniesz numer

telefonu w trakcie Day Game, to wiedz, Se

to tak, jakby panna lizaウa si z Tobケ pウ

nocy w klubie. Numer telefonu otrzymany

w ciケgu dnia jest niezwykle silnym

domkniciem.

Po pierwsze masz pewno, Se ona nie

byウa pijana. Po drugie masz pewno, Se

ona daウa Ci ten numer, poniewaS chciaウa Ci

go da. Po trzecie w jej oczach masz jaja

i jeste pewny siebie. Po czwarte ostatnie

ona bdzie czu si wietnie mwiケc

STRONA 14

swojej przyjaciウce

faceta na zakupach

poznaウam fajnego, a to brzmi lepiej niS

poznaウam fajnego faceta wczoraj w nocy,

w klubie.

Tak wic zaufaj mi podryw dzienny nie

jest trudny, jest tylko inny. Jeli potrafisz

zainteresowa szybko kobiet, przytrzyma

jej uwag i poprawi jej dzie jakim

drobiazgiem to jeste mistrzem sztuki

niemej. Zapomnij o uSywaniu indirecta, o

uSywaniu rutyn, negw i tych wszystkich

rzeczy, ktre wietnie nadajケ si do Night

Game. Gra Dzienna to zupeウnie inne realia

albo jeste spontaniczny, szczery i

prawdziwy, albo nie istniejesz. Kobiety

wyczujケ na kilometr kolesia maウo pewnego

siebie, a otwierajケc porednio na pewno

przekazujesz takie walory. Pamitaj, Se

kobiety w trakcie Day Game nie majケ zbyt

duSo czasu. One po co tam sケ, one idケ do

pracy, do szkoウy, na uczelni. Czekajケ na

kogo, robiケ zakupy, idケ na obiad. Tutaj

nie masz komfortu pt. podejdziesz w klubie

do kobiety i wiesz, Se raczej nie spierdoli.

Tutaj musisz dziaウa szybko i bez

zastanowienia. A direct nadaje si do tej

roli jak najbardziej.

Ej to nie wszystko. Musisz pozna i

zapamita jeszcze kilka kwestii. Jednケ z

nich jest to, Se przypadkowo jest tu

obowiケzkowa. Przez przypadkowo mam

na myli fakt, Se nie moSesz zwleka i

czeka na to, aS ona zobaczy Ci 5 razy,

nawiケSe 18 razy kontakt wzrokowy i wyle

Ci 34 IOIe (Mikkie Piウki). Tutaj po prostu

podchodzisz od razu. Zasada zero sekund !

Musisz pokaza, Se jeste tam

przypadkowo i Se przypadkowo jケ wウanie

teraz zauwaSyウe i doszedウe do wniosku,

Se warto otworzy oraz zapozna si.

Wtedy bdziesz najwiarygodniejszy.

Kolejnケ kwestiケ jest to, Se KINO (dotyk) w

trakcie Day Game jest dla kobiet bardzo

niekomfortowy. Pamitaj, Se dla kobiet

dosy dziwny jest sam fakt tego, iS Ty jケ

zaczepiウe i skomplementowaウe, a gdy

jeszcze zaczniesz dotyka ojjj, co tu nie

trybi moSe jeste zboczecem !

Wystarczy, Se odpowiednio jケ otworzysz, a

dotyka juS nie bdziesz musiaウ. Odpu

sobie bdziecie si dotyka caウケ noc, gdy

si zdzwonicie, ale w trakcie Day Game nie

ウam jej bariery komfortu fizycznego.

Idケc dalej nie moSna nie wspomnie o

mojej teorii ulicznego sprzedawcy. A teoria

ta zakウada kilka bardzo waSnych rzeczy.

Powiedz mi co robisz, gdy na ulicy

widzisz kolesia, ktry idzie w Twojケ stron,

umiecha si i ma w rku teczk ? Mylisz

sobie

wcisnケ ! Czas na maウケ ucieczk

podchodzi do Ciebie, a Ty z automatu

mwisz

sprzedawca ! Bdzie chciaウ mi co. I onnie, dzikuj.

Wielu a mgウbym pokusi si o uSycie

stwierdzenia: prawie wszyscy gracze ze

Spoウecznoci - podchodzケ na ulicach. Ja nie

wiem, czy to brak inteligencji, czy brak

pomylunku socjalnego, ale jak moSna

kurwa biega za kobietami po ulicach ? Nikt

nie pomylaウ, Se one skoro sケ na ulicy, to

haaaaaalo przemieszczajケ si z punktu A

do punktu B i pewnie za duSo czasu nie

majケ. Idケ moSe na autobus, tramwaj, do

kina, chuj wie gdzie, ale one nie znajdujケ

si tam z racji tego, Se nudzi im si i sobie

po prostu idケ. Takie przypadki teS bywajケ,

ale z zaウoSenia kobieta idケca po ulicy nie

ma czasu na dyskusje o pierdoウach z

incydentalnym facetem !

I wウanie w trakcie otwierania na ulicach

wウケcza si teoria ulicznego sprzedawcy.

Gdy juS si kto pokusi o otwarcie panny

na ulicy, czego kategorycznie odradzam

to bウagam nie zaczynajcie od

PRZEPRASZAM, Se ,

gadk wszyscy uliczni sprzedawcy. Ona nie

da Ci dokoczy, bo nie pomylaウe, Se

ona, tak jak i prawie caウe spoウeczestwo

polskie jest nastawiona na ulicy

sceptycznie do kaSdej nowej osoby a gdy

cze,bo tak zaczynajケ

STRONA 15

jeszcze zaczniesz od przepraszania, to juS

jeste caウkowicie skrelony.

Jeli z jakiego powodu jeste dobry w

otwieraniu na ulicach to pewnie wiesz a

jeli nie wiesz, to oto moja kolejna rada:

mw szybko i wyranie. W przeciwnym

wypadku, ona teS nie da Ci dokoczy, albo

bdziesz musiaウ za niケ biec i napieprza na

caウケ ulic. Zdarzaウo mi si podchodzi na

ulicy i mwi wietnym gウosem

hipnotyczny, bo wolny, niski i dウugie pauzy,

ale zanim si zdケSyウem zorientowa to

panny juS nie byウo. Wyciケgnケウem wnioski i

Ty wyciケgaj z bウdw moich mw szybko

!

Na koniec tego jakSe krtkiego artykuウu

pragn Ci przedstawi jeszcze mj schemat

podrywania kobiet w trakcie Day Game.

Wyodrbniウem w nim 5 etapw:

Etap 1: Otwarcie

Direct poウケczony ze szczerym

komplementem, elementy przypadkowoci

i zachowania spoウecznie niespotykanego.

Etap 2: Przyciケgnicie uwagi

Etap ten poznasz po tym, Se ona patrzy si

na Ciebie i oderwaウa si od otoczenia

dookoウa. Aby doprowadzi do niego: musisz

do konkretnie si nagada w przypadku

otwieracza sytuacyjnego, lecz nie musisz

gada praktycznie nic w przypadku directa

z komplementem, poniewaS on zaウatwia

caウケ spraw. Jednak wciケS Ty prowadzisz

75% rozmowy.

Etap 3: Zainteresowanie Tobケ

Ona patrzy Ci si w oczy, pyta o Twoje

imi, wiek, status spoウeczny lub cokolwiek

innego. Rozmowa w trakcie tego etapu

ukウada si w stosunku 50/50.

Etap 4: Alternatywa spotkania

Gdy panna przejmuje inicjatyw rozmowy,

umiecha si i czuje si komfortowo

moSesz wspomnie o tym, Se jeste tu

nowy, chcesz odwiedzi jaki klub lub da

innケ alternatyw wsplnego spotkania. Ona

w swojej gウowie stworzy obraz Was w

przyszウoci i bdzie chciaウa Ci jeszcze

spotka.

Etap 5: Domknicie

Sugerujesz jej wymian numerami

telefonw i wsplny wypad. Po domkniciu

odchodzisz i nie kontynuujesz, by nie

zmienia emocji, ktre wウanie si

zakotwiczyウy.

To jest mj system i mj punkt widzenia.

Sprawdziウem to setki razy w polu i dziaウa

wietnie. MoSesz to wykorzysta i bawi si

w tym. Udoskonalaウem caウo wiele razy i

to, co przedstawiウem jest

najoptymalniejszym ustawieniem zasad

Day Game. Polecam przeczytanie tego

tekstu jeszcze dwa razy, poniewaS wiele

akapitw kierowanych jest do Twojej

podwiadomoci i prawdopodobnie nie

wszystko zaウapaウe za pierwszym razem.

Wybacz, ale to juS taki nawyk pisarza

STRONA 16

Analiza wstpna

95% zjebanych podej do kobiet, to

podejcia, w ktrych mSczyzna nie

wykazaウ si wysoko rozwinitケ

inteligencjケ. Jednak inteligencjケ

dotyczケcケ czego wicej niS

posiadanie odpowiedniego tekstu,

mowy ciaウa i dobrego posウugiwania si

swoim gウosem. Inteligencja, o ktrej

mwi, to inteligencja XXII wieku.

Jest to inteligencja analizy.

nalizy jakSe waSnej. W kaSdej

sytuacji w naszym Syciu

potrzebujemy analizowania

zachowa, otoczenia i rodowiska. Niestety

ale prawdケ jest to, Se wikszo

mSczyzn (jak i kobiet) zapomina o tym

niezbdnym narzdziu. Znam mas osb,

ktre poszウy np. na rozmow kwalifikacyjnケ

i nie przeanalizowaウy tego, Se pracodawca

bdケc oschウym raczej nie ma w tym

momencie ochoty na dowcipy. Znam mas

osb, ktre zabierajケc si za danケ pann

na imprezie nie przeanalizowaウy faktu, Se

ona moSe mie trzy razy wikszego

chウopaka, ktry krci si w pobliSu i za

chwil moSemy dosta od niego po ryju.

Znam mas osb, ktre widzケc o 2-giej w

nocy grup dresw na ulicy nie pomylaウy o

tym, Se nie powinno si raczej odpowiada

im na zaczepki, tylko spierdala ile siウ w

nogach jeli Sycie miウe.

Z wウasnych obserwacji wywnioskowaウem,

Se inteligencja analizy, to co, co jest

przyszウociケ wszystkiego co bdzie na tej

planecie. Jeli co jest przyszウociケ, to

czemu by tego nie wykorzysta ? Jeli

zajmujemy si uwodzeniem, to czemu nie

odnie tego wウanie do uwodzenia ?

Krytycy mogliby powiedzie, Se mwi o

kalibracji, ale kalibracja odnosi si bardziej

do zachowa gウwnie w trakcie rozpoczcia

i kontynuowania interakcji a ja mwi o

czym innym.

Wielu z Was przychodzi do mnie z

pytaniami typu

ulicy, w secie mieszanym ?, jak zaczepi

kobiet stojケcケ z rodzicami ?, jak

zatrzyma szybko idケcケ pann ?

kaSdy z Was nigdy, przenigdy nie wykonaウ

poprawnej analizy. Baaa nie prbowaウ

analizowa w ogle !

Zacznijmy od pytania pierwszego -

poderwa kobiet na ulicy, w secie

mieszanym ?.

pytanie to analizuj nie tylko sytuacj

zawartケ w pytaniu, ale analizuj takSe to

kim jest osoba zadajケca mi takie pytanie.

W 99% przypadkw jest to kto

poczケtkujケcy, komu nie zrobi krzywdy

podajケc na tacy rozwiケzanie jego

problemu. To by byウa nauka, z ktrej

prawdopodobnie ten facet by nic nie

wyciケgnケウ. To by byウo przeskakiwanie kilku

poziomw i kilku waSnych kwestii. Kwestii

tak waSnych jak to Se podrywanie na

ulicy jest podcinaniem sobie gaウzi, na

ktrej si siedzi. Te osoby na ulicy sケ po

co zazwyczaj gdzie idケ, spieszケ si, nie

majケ chci zapoznawania si z innymi.

Kolejnケ sprawケ jest idea mieszanych setw

jeli masz duSe jaja, zajebistケ postaw i

wietnie bawisz si w kaSdym miejscu na

Ziemii, to dziaウaj, podrywaj kobiety w

setach mieszanych. Ale poczケtkujケcy mogケ

sobie nie poradzi z tym, Se istnieje duSe

prawdopodobiestwo, Se jeden z facetw w

secie to chウopak naszego targetu. Mogケ nie

poradzi sobie z tym, Se przyjaciウki bdケ

chciaウy zajeba nam target z przed nosa,

gdy tylko wyczujケ, Se przyszlimy jケ

poderwa. Poczケtkujケcy mogケ nie poradzi

sobie z wieloma tak oczywistymi kwestiami

! A wszystkie te kwestie moSna zauwaSy

po wykonaniu analizy.

Przechodzケc do drugiego pytania -

zaczepi kobiet stojケcケ z rodzicami ?,

jak poderwa kobiet na. I chybajakZanim odpowiem na takiejak

A

STRONA 17

musz powiedzie, Se w tym momencie

aktywuje mi si tryb

dobra pacjenta.

mnie wiケzank krytycyzmw po zapytaniu

o danケ rzecz, to wiedz, Se robiウem to dla

Twojego dobra. Tak teS zawsze robi przy

pytaniu o podryw kobiety, ktra stoi z

rodzicami. Hej ! Tutaj wyranie wida, Se

osoba, ktra zadawaウa to pytanie nawet

przez chwil nie prbowaウa przeanalizowa

na trzewo danej sytuacji ! Kolejne

podcinanie sobie gaウzi ! W takiej sytuacji

kobieta jest na 100% spolaryzowana i

choby podszedウ do niej jej wymarzony

aktor, to ups obok stojケ rodzice. Czy Wy

podrywalicie kiedy lub bylicie podrywani

na oczach Waszych rodzicw ? To jest co

wicej niS program spoウeczny to jest

program pt.

rodzicami

porn-video wウasnej matce do

oglケdnicia. Mielibycie przed tym pewne

bariery, a kobiety majケ bariery jeszcze

wiksze. Panna stojケc z rodzicami, ktrzy

caウe Sycie jケ wychowywali, dbali i uwaSali,

by nie pieprzyウa si z kaSdym na lewo i

prawo raczej nie rzuci si

przypadkowemu facetowi w ramiona i nie

bdzie reagowa na niego pozytywnie.

PrzecieS rodzice patrzケ ! Dodatkowケ

kwestiケ jest to, Se ojciec i matka panny

stajケ si AMOGami ktrzy bdケ prbowa

Ci zjeba podejcie. I uwierz mi zrobiケ to

bardzo prosto, a Ty nie odezwiesz si do

nich ani sウowem w kocu to ludzie, z

ktrymi powiniene si liczy, w przypadku

gdy z ich crkケ bdziesz chciaウ zrobi

LTR.

Ostatni przykウad to pytanie -

zatrzyma szybko idケcケ pann ?

mamy tutaj wiele moSliwoci. MoSemy jケ

chwyci za torebk, bluzk, wウosy, kopnケ

w plecy, dgnケ jケ noSem pod Sebra,

przypieprzy z pici w twarz, ewentualnie

strzeli z pistoletu, gdy takowy posiadamy.

MoSna teS co jest bardzo popularne

wyskoczy przed niケ i unoszケc dウo na

wysoko wウasnej klatki piersiowej

pokaza STOP. Hipotetycznie rzecz biorケc

powinna si zatrzyma, ale czsto to nie

dziaウa. Panny potrafiケ omija, olewa,

opierdala, wyzywa. Ja jestem

przeciwnikiem zatrzymywania kobiet na

ulicach, a co dopiero zatrzymywania szybko

idケcych kobiet ! Kto, kto prbuje

zatrzyma takie panny sorry, ale raczej

nie uSywa za czsto tego czego co ma

pomidzy uszami. Nie analizuje takSe

kompletnie Sadnej kwestii ! Wybaczcie, ale

gdy ja sウysz co takiego to miej si w

niebogウosy. Co takiego jest dla mnie

wyjケtkowo zabawne. Skoro panna idzie

ulicケ to tak, jak w przypadku przykウadu

pierwszego gdzie zmierza. Skoro idziesz

szybko to trudno wywnioskowa, Se

gdzie si spieszy, prawda ?

Caウy proces analizy ma to do siebie Se

jest absolutnie ウatwy, absolutnie przydatny,

absolutnie niezastケpiony. Dziki niemu teS

zasada trzech sekund nie ma po prostu

racji bytu ! Wedウug zasady w ciケgu trzech

sekund powinnimy podej do kobiety.

Zazwyczaj trzy sekundy zajmuje nam

przebycie drogi, ominicie przeszkd i

dotarcie do strefy, w ktrej znajduje si

kobieta. Jeli kto w ciケgu tych trzech

sekund potrafi przeanalizowa jej

zachowanie, jej otoczenie, to jakケ ma

mow ciaウa, jakie ma dodatki do ubrania

o ktre bdzie moSna zapyta, czy w

grupie nie ma jej chウopaka, czy ona

wyglケda na spolaryzowanケ i z ktrej

najlepiej strony bdzie moSna jケ otworzy

to gratuluj umiejtnoci bウyskawicznego

mylenia ! Jednak wikszo osb tego nie

potrafi i z dowiadczenia wiadomo, Se

czウowiek potrzebuje ok. 10-20 sekund, by

zastanowi si nad wszystkim. Gdy

wyciケgniemy wnioski dotyczケce kobiety

bdziemy wiedzieli jak skutecznie jケ

otworzy.

Jeli np. widzimy w centrum handlowym

kobiet, ktra oglケda wystawy sklepowe

opierdalania dlaJeli kiedy dostaウe odewstydz si flirtowa przed. To tak jakby da swoje homemade-jak. No cS 

STRONA 18

wiemy, Se ona ma czas i bdzie chtna do

rozmowy. Jeli otwieramy sytuacyjnie

moSemy zapyta o to czy nie poszukuje

czasem jakiego konkretnego produktu.

Gdy widzimy w klubie kobiet, ktra

wyglケda na maウo szczliwケ, nie taczy i

stoi z boku wykorzystajmy ten fakt.

Otwrzmy jケ pytaniem dlaczego jest taka

smutna ? MoSemy takSe rozpoczケ od

pewnie miaウa ciSki dzie lub co Ci

zmartwiウo.

opowiadajケc o tym, Se interesujesz si

psychologiケ, mowケ ciaウa, zachowaniami

ludzkimi. Ubierajケc to w mケdre sウowa

potrafi wyj z tego mieszanka wybuchowa.

Pamitaj, Se nie trzeba by jednym z

najmケdrzejszych mSczyzn na Ziemi, by

mc robi bardzo wnikliwケ i dokウadnケ

analiz. KaSdy potrafi jケ zrobi wymaga

jednak to chwili skupienia, odprSenia,

czystoci umysウu i wewntrznego spokoju.

Gdy srasz po gaciach bojケc si podej

do kobiety to robienie

kilkunastosekundowej analizy moSe

spowodowa, Se zwケtpisz caウkowicie i nie

podejdziesz do niej w ogle. Dlatego to

narzdzie jest kierowane bardziej do osb,

ktre problemy z otwieraniem majケ za

sobケ.

Nie mwi, Se jeli zaczynasz przygody z

podrywem, to powiniene analizケ na razie

si nie przejmowa ! Powiniene zawsze

analizowa, lecz na poczケtku nie musisz

robi tego bardzo dokウadnie. Wystarczy

wyciケgnicie kilku wnioskw jakie mam

szanse na wygranケ, o co moSna si

przyczepi, czy ona nie jest spolaryzowana.

I nic wicej.

Nie przejmuj si gウupiケ zasadケ trzech

sekund. Ona byウa dobra kiedy gdy nie

istniaウy jeszcze takie narzdzia jak wstpna

analiza. To jest co wikszego, nad czym

pracowaウem dウugi czas i czym dzi

podzieliウem si z Tobケ. Przedstawiウem Ci

ide, ktrケ moSesz rozwija na wウasny

uSytek. Niektrzy mogケ stwierdzi, Se nie

potrzebujケ analizy ich sprawa. Niektrym

jednak i to jest moje bardzo gウbokie

przekonanie analiza pokaSe zupeウnie

nowy wiat uwodzenia. Nowy wiat, dziki

ktremu zyskuje si wicej moSliwoci i

robi si mniej bウdw.

Baw si tym, analizuj, wyciケgaj wnioski.

Rb wszystko, by doskonali samego

siebie. Jeste wart rozwoju opartego o

wySsze standardy. Standardy, ktre powoli

zaczynamy wprowadza w Sycie.

MoSesz to pociケgnケ dalej 

STRONA 19

Podrywanie męszczyzn

Tak wウanie nazwaウem ten temat, by

zwrci Twojケ uwag. Lecz mwiケc o

podrywaniu mSczyzn nie mam na

myli doprowadzanie do KC czy FC

tylko po prostu na poznawaniu ich.

oznawanie ich opiera si o co bardzo

waSnego. Chodzi tu o interakcje

socjalne i o to co zakウada mj

system uwodzenia czyli wysokケ warto

kaSdej osoby i fakt, Se kaSda osoba jest

naszym wingiem zesウanym przez

Wszechwiat tylko jeszcze o tym nie wie.

Pozwl, Se tym artykuウem zaczn

wprowadza Ci w mj wiat uwodzenia i

w mojケ map percepcji. Baw si.

Zastanw si nad takケ

kwestiケ. Jeste w klubie,

pubie, dyskotece czy na

koncercie i podchodzi do

Ciebie obcy facet. Wita

si z Tobケ i rozmawiacie

kilka minut. Nastpnie proponuje Tobie,

by si czego napiウ i poszedウ z nim pozna

jego zajebiste koleSanki. Czy nie sケdzisz,

Se taki ukウad byウ by jak najbardziej

korzystny dla Ciebie ? Stawia Ci drinki i

zapoznaje Ci ze swoimi znajomymi. Co

niesamowitego !

Ja zastanawiaウem si nad tym juS kilka

miesicy temu i doszedウem do wniosku Se

co takiego jest moSliwe. Baaa

sprawdziウem to i naprawd jest to

wykonalne ! Jest tylko jedno

Ale

obcy kole do Ciebie podszedウ i

ale.to kwestia tego jak sprawi, byotworzyウ

Ci ? Nie sposb zaprzeczy temu, Se

bdziesz musiaウ zwraca sobケ duSケ uwag.

Ja robiウem to przez wietnケ bウyskotek i

zaraSanie swojego otoczenia pozytywnケ

energiケ. Ty teS mgウby zrobi to samo

niewケtpliwie lecz musiaウby nauczy si

zajebistej mowy ciaウa, musiaウby si

wietnie ubiera i mie przy sobie

niecodziennie dodatki do ubrania oraz

gadSety. Mgウby, ale to wymaga pewnego

wkウadu czasowego, pieniSnego, jak i

Twojej energii.

Jest prostszy sposb i metoda na

zapoznanie si z facetami. Po prostu Ty ich

otwierasz

czekaウ aS kto Ci sam zaczepi, poniewaS

nawet ze wietnケ bウyskotekケ nie masz

100% pewnoci, Se dany mSczyzna

przyjdzie do Ciebie, by Ci pozna. Ty

musisz zrobi to za nich. Po prostu podej.

Tu nie ma filozofii pt.

Jeli ktry mi powie, Se nie potrafi

otworzy faceta, to uznam go za

najwikszego ciot Spoウecznoci. Jeli niケ

jeste nie przyznawaj si lepiej do tego.

Ja wiem, Se znajdzie si zaraz rzesza osb,

ktre nie bdケ miaウy przykウadowego

otwarcia przed sobケ, wiec nie bdケ

potrafiウy zaczepi nawet faceta, wic robi

to wウanie dla tej grupy panw:

, a nie oni Ciebie. Nie bdzieszco powiedzie ?.

Hej, moSesz poleci mi jakiego dobrego

drinka ?

Hej, co pijesz ?

Hej, czy to nie Ty biウe si z tケ laskケ w

zielonym przed klubem ?

Hej, jestem tutaj nowy, moSe powiesz mi

czy taka muzyka zawsze tu jest

puszczana ?

Hej, sウuchaj mam dylemat i wyglケdasz

na takiego, ktry mi pomoSe

Facetowi moSna powiedzie cokolwiek. Nie

trzeba si nad tym zastanawia. Szczerze

powiedziawszy ja nigdy nie stosuje wySej

wymienionych otwar, poniewaS otwieram

kontekstowo, tj. stoj z boku i przysウuchuj

si dialogowi pomidzy danym mSczyznケ,

a jego kumplem czy koleSankケ. Gdy uznam

dane, jego sウowa za punkt zaczepienia

to otwieram odnoszケc si do tego, co

mwiウ.

P

STRONA 20

Co do otwierania kolesia stojケcego z

kobietケ masz tu pewien stopie ryzyka

pt.

koleSanka, ktrケ chce poderwa

wyjedziesz z jakim pytaniem lub

otwarciem i wejdziesz butami w ich

interakcj to mogケ Ci ola. Zawsze

przed rozpoczciem rozmowy ogarnij

sytuacj i zastanw si co Twoje otwarcie

moSe spowodowa.

Jedziemy dalej. Otwierasz danego faceta i

zaczynasz z nim rozmawia. Chyba

schematu rozmowy pisa nie musz, co ?

Rozmawiaj jak z dobrym kumplem. Jeli w

telewizji byウ dzisiaj jaki mecz zapytaj o

mecz. Jeli on przyglケda si jakim laskom

zapytaj o zwiケzki damsko-mskie.

Tematy do rozmowy z mSczyznケ

zazwyczaj sケ neutralne. Zainteresowania,

muzyka, imprezy, kobiety. Od czasu do

czasu moSna zapyta o opini na dany

temat. Generalnie proces nie jest zbyt

szczeglny.

Sケ za to dwa narzdzia, dziki ktrym

kaSdy, ale to kaSdy facet bdzie chciaウ

Ci bliSej pozna. Pierwszym z nich jest

Twoja osobowo. PokaS w rozmowie, Se

jeste kolesiem z fajnymi

zainteresowaniami i ciekawケ osobowociケ.

Jeli jedzisz na desce, skaczesz na

bungee, grasz w siatk, tworzysz muzyk,

piszesz artykuウy do gazet, jeste mistrzem

w gierki na PlayStation czy cokolwiek

innego masz fajnケ osobowo. Tylko

musisz jケ ciekawie opakowa.

Pakowanie polega na tym, Se gdy nawet

jeste mistrzem w dajmy na to grze pt.

Need For Speed to opowiadasz histori o

tym, Se kiedy si tym zajmowaウe i

jedziウe po wiecie oraz graウe z

najlepszymi. Gdy jedzisz na desce to

opowiedz histori o tym, jak to kiedy

zウamaウe nog w trzech miejscach, a Twj

kumpel zウamaウ obojczyk, poniewaS

poSyczyウe mu deskorolk na 5 minut.

Wachlarz moSliwoci jest wielki. Pamitaj,

Se jeli Ty zaczniesz si otwiera na kogo

to on otworzy si na Ciebie i popatrz na

to tak ile moSesz opowiedzie historii o

tym, Se ktry z Twoich znajomych lub Ty

sam si skaleczyウ ? Sケdz, Se wiele,

dlatego i ten facet bdzie mgウ si odnie

do Twojej wypowiedzi.

Drugim narzdziem jest to, Se budujesz

Social Proof. Zadaj sobie pytanie czy nie

chciaウby mie znajomego, ktry ma duSo

znajomoci, moSe Ci pomc w wielu

sprawach oraz jest znany

mam takich wielu i chciaウbym mie jeszcze

wicej.

Jeli Twj odbiorca ma jaki problem czy

to dotyczケcy ubrania, czy to zegarka, czy

to wウosw powiedz, Se znasz dobrze

wウaciciela pewnego sklepu, serwisanta

zegarkw i fryzjera on juS zacznie inaczej

patrze na Twojケ osob. W jego oczach

zaczynasz co znaczy. Nie jeste tylko

spoko kolesiem z imprezy, ale masz takSe

wpウywowy krケg znajomych.

Od czasu do czasu moSesz w swoje

historie wplata zdania typu

ktry zajmuje si tym i tym zachowywaウ si

podobnie/miaウ podobny problem/dotyczyウa

go podobna sprawa i poleciウem mu, by.

to jest jego dziewczyna/ to jesti gdyna miecie ? Jamj znajomy,

Pamitaj o tym, Se wachlarz jest szeroki.

Historie opowiadaj naturalnie, nie zmuszam

Ci do wkuwania jakichkolwiek schematw.

Ja tylko daj przykウady.

Ale powoli zaczn zmierza do kwestii tego

po co zaczepia facetw. JuS na poczケtku

tego artykuウu wspomniaウem o tym, ale

rozwimy ide caウego procesu.

Otwierasz danego faceta i rozmawiasz z

nim na interesujケce tematy. To trudne nie

jest i na pewno ウatwiej jest znie

odrzucenie mSczyzny, niS odrzucenie

kobiety. Gra jest warta wieczki, by gdy

STRONA 21

kole Ci nie odrzuci to masz 99%

pewnoci, Se co dziki niemu zyskasz.

Przede wszystkim pierwsze co on moSe

zrobi, to postawi Ci drinka lub piwo.

Zyskujesz tu rzecz materialnケ, poniewaS

napj troch kosztuje a dodatkowo juS

zウapaウe kolesia na haczyk oprcz stania

si Twoim sponsorem, staウ on si Twoim

podwiadomym Wingiem. Ja takich goci

nazywam

chウopcami od otwierania,

poniewaS gdy juS postawiケ mi drina, to

wiem, Se rwnie dobrze zaprowadzケ mnie

do swoich znajomych. I co si wtedy dzieje

?

Ano to, Se dla przykウadu taki Jacek, ktrego

poznaウe kilkanacie minut temu

przyszedウ na imprez z 2 kumplami i 3

koleSankami. Doウケczasz do ich ekipy i on

Ci zapoznaje ze wszystkimi po kolei. Masz

zbudowany Social Proof poniewaS reszta

jego znajomych wie, Se on nie

przyprowadziウby ze sobケ idioty, a gdy masz

Social Proof, to jednoczenie juS masz

zbudowanケ jakケ ilo Attraction.

Teraz tylko musisz odpowiednio rozegra

podejcie. Najpierw za pomocケ wウasnej

intuicji i obserwacji sprawdzasz czy

koleSanki nie sケ jako zbyt mocno

zwiケzane z kolegami by przez przypadek

nie dopieprza si do dziewczyny ktrego

z nich. Gdy stwierdzisz, Se jednak nie to

wbrew pozorom nie skupiaj si na

dziewczynach, tylko na facetach. Gdy u

tych nowych zbudujesz rwnie wysokie

Social Proof, co u naszego Jacka oni bdケ

w stanie odda Ci w rce wウasnych

przyjaciウek, bo wedウug nich jeste osobケ,

ktrケ powinny pozna.

Gdy juS zapoznajケ Ci ze swoimi

przyjaciウkami moSesz przej do

typowego podrywu i budowania

odpowiednich emocji. Szczeglnie polecam

przygotowa na takケ okazj jakie ciekawe

rutyny lub gry psychologiczne. MoSe to by

szecian, zgadywanie liczby, rutyna z

piercionkami, sztuczki iluzjonistyczne

cokolwiek. Jeli Tobie

psychologiczna to i faceci bdケ

zachwyceni i kobiety.

MoSesz sobie pomyle, Se caウy proces

podrywania mSczyzn nie jest taki ウatwy,

Se oni nie oddadzケ Ci w rce swoich

przyjaciウek, Se to, Se tamto. Ale wウanie

najmieszniejsze zostawiウem na koniec. To

co, to dynamika i Twoje zyski.

Dynamika polegajケca na tym, Se jeli faceci

nie bdケ chcieli zapozna Ci ze swoimi

koleSankami lub gdy takowych mie nie

bdケ to w klubie bdziesz czuウ si 1000

razy lepiej bo w kocu poznaウe nowe

osoby. Oprcz poczucia bezpieczestwa i

typowego syndromu znajomych twarzy

kaSdy z mSczyzn, ktrych poznasz

bdzie znaウ przynajmniej jednケ osob na

imprezie i tu otwierajケ si kolejne

moSliwoci przed Tobケ. Przyjdzie dany

kumpel, koleSanka, kuzynka czy ktokolwiek

inny przywita si z np. naszym Jackiem

i on bdzie musiaウ przedstawi Ci tej

osobie. I moSe zaczniesz ciekawケ rozmow

i ta osoba pozna Ci z kolejnymi osobami, i

kolejnymi, i kolejnymi. Nic, nigdy nie

wiadomo.

Ja kiedy poprzez poznanie jednej osoby

poznaウem ok. 20-30 innych. To wcale nie

jest taki dobry wynik. Znam ludzi, ktrzy

wchodzケ na imprezy i naウogowo poprzez

poznawanie facetw poznajケ kobiety,

budujケ wi kontaktw.

I o wizi wウanie chciaウbym jeszcze dwa

zdania napisa. Pamitaj, Se kaSda osoba

ma do czego dostp, moSe co zaウatwi,

moSe Ci w danej kwestii pomc.

absolutnie kaSda ! Jeli Ty poznajesz

innych facetw to im to jest jak

najbardziej na rk, bo ot moSe kiedy

bdケ czego od Ciebie potrzebowa. Z

kobietami nie jest tak poniewaS kobiety

wyjdzie dana graKADA, 


STRONA 22

wiedza, Se moSesz by natrtem, ktry

bdzie sprawia same problemy. MSczyni

o to si nie bojケ, chyba Se znajdujesz si w

klubie gejowskim i jeste dla nich

absolutnie miウy. Oj wtedy moSe by

problem.

Bdケc w klubie z wウasnymi znajomymi

buduj sie powiケza. Gdy Ty kogo poznasz

zapoznaj tケ osob ze swoimi

przyjaciウmi. Ona zrobi to samo i wierz w

to, Se bdzie Ci si chciaウa jako

zrekompensowa. To dziaウa w kaSdケ

moSliwケ stron i naprawd jest

niesamowitym zjawiskiem.

Albo zyskujesz nowe przeSycia, albo nowe

moSliwoci, albo darmowe driny, albo

nowych przyjaciウ, albo okazj na seks.

Sprbuj sam i testuj.

Bケd elastyczny i pewny siebie. Podryw nie

jest trudny, a kobiety i faceci naprawd nie

gryzケ.

STRONA 23

Pocenie się

Pocenie si. Problem wielu czy rzecz

normalna ? Jedni sケdzケ, Se pot jest

czym naturalnym i owszem jest.

Drudzy jednak uwaSajケ to za co

bardzo zウego, poniewaS miewajケ przez

niego kompleksy.

potykaウem i jednych i drugich. Byウem

i jednym i drugim. Mam

dowiadczenie z problemami

dotyczケcymi nadmiernego pocenia si i

dlatego teS doradzam bo wiem, Se

czasami moSe to bardzo uprzykrzy Sycie.

Ten temat pojawiウ si juS na Forum i

omawiaウem go w dziale

 

jednak ostatnie wydarzenia, a raczej ilo

osb, z ktrymi rozmawiaウem i ktrzy majケ

problem z poceniem si zmusiウa mnie do

wspomnienia o tym na ウamach Newslettera

i zrobienia jednoczenie kryptoreklamy

pewnej firmie.

Kilkanacie miesicy temu moSna by ten

czas liczy nawet w latach chorowaウem

na mani pt. pot jest zウy i trzeba go

zlikwidowa. Wtedy teS miaウem okres w

swoim Syciu, w ktrym stosowaウem

wszystkie moSliwe preparaty przeciwko

poceniu si. Nivea ? Gillete ? Adidas ?

Rexona ? Puma ? AA ? Blue Stratos ? Ziaja

? Secret Key ? Kenzo ? Wszystko byウo mi

znane. Nawet jebany Lady Speed Stick

kiedy kupiウem. Ale nic mi nie pomagaウo.

MoSe duSo zaleSaウo od mojego nastawienia,

ktre teS nie byウo najlepsze. MoSe miaウem

spieprzone co z genetykケ, nie wiem. W

kaSdym razie szukaウem coraz wicej

sposobw na poradzenie sobie z moim

problemem.

Koszule z egipskiej weウny, koszulki z

odpowiedniケ proporcjケ baweウny, ciケgウe

picie szaウwi, golenie pach i tak dalej, i tak

dalej. Wszystko testowaウem i robiウem kaSde

moSliwe kombinacje alpejskie.

Ku mojemu zdziwieniu dowiedziaウem si,

Se nie tylko ja miewam podobny problem.

Siedziaウem juS wtedy w Spoウecznoci i duSo

rozmawiaウem ze znajomymi na temat

rSnych idei zwiケzanych z wyglケdem i

higienケ. Najlepsi gracze PU takSe nie mogli

upora si z gウupim potem ! Doszedウem do

wniosku, Se medycyna poszウa za daleko i

poradzi co na to trzeba.

Googlowaウem dosy duSo, czytaウem na

rSnych forach o rSnej maci

antyperspirantach i dezodorantach, ale

kurwa ja to wszystko juS stosowaウem !

Pewnego dnia poszedウem do apteki. Stojケc

w kolejce oglケdaウem sobie tabletki, syropki

i inne pierdoウy znajdujケce si za szybケ.

Mojケ uwag przykuウo to:

Preparat o nazwie Etiaxil. Zapytaウem o

niego i dowiedziaウem si, Se jest do

skuteczny, a nawet bardziej niS do. Na

opakowaniu wyranie byウo napisane:

Wyglケd i Higiena,

Eliminuje problem potu. 2 aplikacje 7

dni ochrony.

na rodek przeciwko poceniu si bo ok.

50 zウ, ale postanowiウem sprbowa.

Po pierwsze byウem gウupi, Se nie

przeczytaウem ulotki. Wyranie byウo

napisane

stosowa 24 godziny po goleniu.

caウy Tomasz ogoliウem si pod pachami - i

moSe dla wielu jest to zachowanie

gejowskie, ale sram na to dbam o higien

i dziki temu jest o wiele wygodniej. Po

 

S

Cena byウa do wysoka jakstosowa na suchケ skr, nieJak to STRONA 24

ogoleniu si doszedウem do wietnego

wniosku posmaruj si Etiaxilem.

Godzin pniej leSケc na podウodze i

zwijajケc si z blu klケウem na siebie w

mylach. Rzeczywicie mogウem chwil

poczeka i posmarowa si dopiero na

nastpny dzie. Ale cS dziki temu

czego si nauczyウem i mam wiksze

zasoby.

Po drugie byウem gウupi, Se nie stosowaウem

si do sugestii dawkowania i stosowaウem

Etiaxil codziennie. Tak szybko jak go

kupiウem tak szybko si skoczyウ. Tak

szybko jak skoczyウ si bl po

posmarowaniu si po ogoleniu tak szybko

zaczケウ si ten spowodowany za czstym

uSywaniem preparatu.

Dobra, opowiadam o pierdoウach ale

chodzi nam przecieS o najwaSniejsze. O

efekty.

Efekty byウy takie, Se padウem na kolana i

wystケpiウem o przyznanie nagrody Nobla

temu, kto wymyliウ Etiaxil. Jeli kiedy

bdziesz to czytaウ o czci godny wynalazco

wiedz, Se masz u mnie dウug wdzicznoci

za to.

0 pocenia si. Sウownie:

pot zniknケウ ot tak, jak za dotkniciem

czarodziejskiej rSdSki. Co mieszniejsze

teraz stosuje ten preparat rzadko, bo raz

na miesiケc i nie mam Sadnych

problemw. Preparat dziaウa na

ZERO. Po prostuKADEGO

przetestowane na setkach odbiorcw.

MoSesz si nim smarowa nawet na czole

i nie bdziesz miaウ tam potu. Tylko

ewentualnie czerwone plamy, bo do czoウa,

to akurat Etiaxil przeznaczony nie jest.

Jest specjalna odmiana Etiaxilu do stp.

TakSe dziaウa znakomicie i takSe mas osb

ma z tym problem. Wyrzucie wszystkie

talki, dezodoranty do stp i kremy lecie

do apteki i wecie Etiaxil w Selu:

Swojケ gウowケ gwarantuje skuteczno i

podpisuje si wszystkimi czウonkami pod

tym, Se nie bdziecie mie juS problemw z

potem.

I na koniec jeszcze jedna uwaga, co do

ceny. Apteki majケ do duSy rozmach

cenowy. Potrafiウem kupi w jednej aptece

Etiaxil za 42 zウ, a w drugiej byウ za 64 zウ

uwaSajcie wic gdzie kupujecie.

Mam nadziej, Se jeli Wam ten artykuウ nie

pomgウ, to pomoSe Waszym znajomym.

Dbajcie o siebie i pamitajcie Se kaSdy

problem ma swoje rozwiケzanie. Jeli nie

ma rozwiケzania to po prostu nie ma

problemu.

STRONA 25

Typy kobiet

Poruszajケc si po wiecie uwodzenia,

poznajケc nowe kobiety, obserwujケc je,

wyciケgajケc wnioski powstaウ w mojej

gウowie podziaウ pウci piknej na kilka

grup. I oto przed Tobケ klasyfikacja

kobiet wg Dr Hab. Tomasza Marzec.

rzez caウe Sycie miaウem styczno

przynajmniej z kilkudziesicioma

przedstawicielkami kaSdej grupy i

kaSdケ z samic poznaウem

bardzo

pewno, Se nie myl si piszケc o kaSdej

grupie to, co bdziesz mgウ przeczyta. Z

drugiej strony traktuj to luno, poniewaS

jest takSe duSo odstpstw od reguウy tzn.

kobiet, ktre naleSケ do kilku grup na raz.

PAMIハTAJ O TYM ! Baw si.

dogウbnie iwewntrznie. Dziki temu miej

Grupa 1 Krejzolki

Krejzolk poznasz po

jednym. Po umiechu. I

wbrew pozorom nie jest

to przecitnie znany nam

umiech od ucha do

ucha, tylko jest to tzw.

tpawy wyraz twarzy, podczas ウapania

muchy. Tpawy, bo krejzolki zazwyczaj nie

zachwycajケ inteligencjケ.

Krejzolki miejケ si z byle czego i gdy

koleSanka powie, Se

Marcinem,

komentarzem

Naprawd !?

kaSdケ plotkケ, kaSdym gウupim

wydarzeniem. One nie majケ swojego Sycia

prywatnego, Syjケ Syciem innych.

99% krejzolek ma profile na fotce, epulsie i

bajer.pl. Tam oczywicie majケ zbliSenia na

swoje

ubrane. Na fotkach zawsze z koleSankami i

zawsze w pokoju albo ウazience. Towarzyszy

im wspomniany wyraz twarzy. W opisach

profili wymieniajケ cech pt.

Monika caウowaウa si zto krejzolka rzucao BoSe ! Nie gadaj !. Ten typ kobiet zachwyca siwieeeelkie biusty i sケ do skケpozwariowana,

a czasami zdarzy si nawet

spontaniczna

czy

znaczenia tych sウw.

Nie majケ swojego stylu ubierania, ubierajケ

si

Pamitaj kaSda, ale to kaSda, bez

wyjケtku krejzolka bdzie mwi wrd

znajomych, Se ma zajebisty styl i sama go

wymyliウa. Wbrew pozorom nie potrafi

dobra kolorystyczne bluzki do spodni.

Zachwyca si wszystkim, co rSowe, biaウe

oraz w kropki. Maluje sobie twarz jak

Indianin.

Flirt z niケ to istny koszmar. Ona ma opory

nawet przed powiedzeniem

dopiero przed seksem. Trzeba uSywa

specjalnych metod, by pozwoliウa si

dotyka. Z takimi uprawiaウem seks tylko

trzy razy w Syciu. Zawsze stukajケ si pod

kocem i w ciemnociach. Bojケ si swojego

ciaウa i idei seksu. Nie polecam

ambitna. Wikszo z nich nie znanormalnie, ewentualnie ala Emo.cze, a co

Grupa 2 Damy

Instytucja dam jest niezwykle interesujケca.

Takケ poznasz po ciemnych okularach,

obcisウych spodniach i bujaniu tyウkiem. A

tyウek majケ naprawd fajny, bo dociera do

nich to, Se sケ kobietami i warto o siebie

dba. Musz stwierdzi, Se majケ naprawd

fajne ciaウa.

Damy czsto uwaSajケ si za wySsze

jednostki, nie przyjaniケ si z byle kim,

objeSdSajケ kaSdego za plecami, sケ maウo

inteligentne. W towarzystwie muszケ zrobi

show wszystko u nich jest najdroSsze,

najlepsze, wszdzie byウy, wszystko

widziaウy. Ot takie wiatowe kobiety.

W rzeczywistoci nie ubierajケ si tak drogo,

jak mwiケ; nie pachnケ tak drogimi

P

STRONA 26

perfumami, o jakich opowiadajケ; nie byウy

tam, gdzie niby spdzaウy wakacje.

Mrugajケ czsto swoimi piknymi ocztami

do przypadkowych panw a raczej do

wszystkich, ktrych spotkajケ wysyウajケc

im sprzeczne sygnaウy, tylko po to by

pniej powiedzie swoim przyjaciウkom,

Se

wszyscy mnie pragnケ.

nie mog odpdzi si od tych facetw,

Damy ubierajケ si do gustownie i z

zewnケtrz wyglケdajケ naprawd fajnie. Ich

wntrze za to jest do niewygodne,

poniewaS nie masz z nimi tematw do

rozmw, a i sウownictwa prostszego uSywa

trzeba, bo Ci mogケ nie zrozumie.

Podrywa si je wyjケtkowo ウatwo

wystarczy pokaza, Se nie robiケ na nas

wraSenia. One wtedy wrcz same si

proszケ, by je dotknケ i pocaウowa w czウko.

Gdy pokaSesz, Se jednak sケ fajne, powiesz

komplement lub podwySszysz ich warto

zostawiケ Ci i nigdy nie wrcケ, poniewaS

wiedziaウy, Se blefowaウe.

Seks z nimi jest w prawdzie lepszy niS seks

z krejzolkami poniewaS sケ pewne

swojego ciaウa i mogケ to robi w kaSdym

miejscu i o kaSdej porze, ale sケ tak

niesamowicie bierne w ウSku, jak chomiki

mandSurskie w wodzie. To jest wウanie ten

typ kobiet, ktre mwiケ

dobra w ウSku

Nigdy nie biorケ do buzi, bo jest to dla nich

co obrzydliwego. Zawsze pieprzケ si w

pozycji klasycznej. Nigdy na jedca, bo

przez przypadek by si spociウy. Poznaウem

ich zbyt wiele w swoim Syciu. Ale to byウo

jaki czas temu gdy leciaウ na sam

wyglケd. Mimo wszystko damy

zostawiaウem po jednym/dwch stosunkach.

Nie byウy warte dalszych spotka.

jestem naprawd, a leSケ martwe jak deska.

Grupa 3 Suki

To damy, ktre ewoluowaウy, niczym

pokemony. Takie juS nie noszケ spodni,

tylko mini spdniczki, rzadko noszケ

okulary, ale za to prawie zawsze szpilki.

」adnie pachnケ, na zakupy chodzケ same.

Majケ maウo przyjaciウek, poniewaS

przyjaniケ si tylko z takimi, jak one same.

Kolegw teS majケ maウo bo wszyscy gapiケ

si na ich nogi lub dekolt i zastanawiajケ

si, w ktrケ dziur by wウoSyli dlatego teS

wolケ otacza si maウケ liczbケ znajomych.

Suki znajケ swojケ warto na tyle mocno, Se

majケ najsilniejsze ze wszystkich sukotarcze.

Takiej juS nie zaintrygujesz tym, Se

nie lecisz na niケ, poniewaS ona ma to w

dupie. Nie zaleSy jej na jakimkolwiek

facecie.

Aby zainteresowa suk musisz

balansowa na granicy zmieszania jej z

bウotem, a podejcia bezporedniego.

Pewno siebie, wietna postawa, donony

gウos to cechy, ktre powinien mie

kandydat na chウopaka suki. 95% mSczyzn

nigdy nie podejdzie do Sadnej suki,

poniewaS za bardzo si bojケ.

Wikszo suk tak naprawd ma w Syciu

bardzo maウケ ilo partnerw. Po prostu

majケ za duSe wymagania i albo przez kilka

lat stukajケ si z jednケ osobケ, albo

zadowalajケ si w domowym zaciszu.

Za to podczas seksu sケ wietne znajケ

Kamasutr na pami. Potrafiケ naprawd

zadowoli. Jednak podczas dウuSszych

interakcji podchodzケcych pod LTR

zaczynajケ Ci si zwierza ze wszystkich

problemw i drobnostek, co doprowadza do

szaウu.

STRONA 27

Grupa 4 Desperatki

Bardzo przecitne kobiety. Niczym si nie

wyrSniajケ niektre sケ nawet ウadne.

Ubierajケ si bardzo przecitnie i nie robiケ

sobケ szaウu. Chciaウy by by na miejscu suk

czy dam, ale nie potrafiケ si zmieni, bo to

za duSe wyzwanie.

Desperatki zawsze majケ dla kaSdego faceta

czas. NiewaSne jest to, co on sobケ

reprezentuje. Spotkajケ si z kaSdym i bdケ

si pieprzy z kaSdym, kto to zaproponuje.

Majケ mas znajomych ale na tym samym

poziomie, co one. Chodzケ razem na

zakupy, do kocioウa i do kina. Wpieprzajケ

tony jedzenia, a nastpnie narzekajケ, Se sケ

grube.

Nie majケ Sadnych zainteresowa. Mwiケ,

Se nie majケ na to czasu. Tak naprawd sケ

tpe i nie potrafiケ zajケ si niczym

rzeczowym. Nie porozmawiasz z niケ

grnolotnym jzykiem, poniewaS tak, jak

damy nie zrozumiejケ Ci.

Flirt z nimi jest bardzo schematyczny

wywoウujesz kilka emocji i rozkウadajケ nogi.

Nie majケ Sadnych suko-tarcz, rzadko

testujケ facetw, nie majケ za duSych

wymaga.

Jak juS pisaウem pieprzケ si z kaSdym, kto

to zaproponuje, z tym, Se precyzyjniej

byウoby powiedzie pieprzケ si z kaSdym,

kto powie im co miウego i zaproponuje

seks. Generalnie seks z nimi jest caウkiem

dobry poniewaS starajケ si dogodzi

facetowi po to, by zatrzyma go przy sobie.

Jednak nie majケ za fajnych ciaウek, rzadko

si golケ tam na dole.

Zawsze po tym, gdy dany facet je opuszcza

pウaczケ kilka dni bez przerwy, a nastpnie

znajdujケ sobie szybko kolejnego kolesia,

ktry postケpi z nimi tak samo. One po

prostu muszケ z kim by !

Grupa 5 Wieczne dziewice

Sケ to kobiety powySej przecitnej. Sケ

troch ウadniejsze i troch bardziej

inteligentne od zwykウych kobiet. Ubierajケ

si modnie i stylowo wyglケdajケ po prostu

dobrze.

Nie moSna ich dobrze opisa, poniewaS

nie ma co opisywa. Po prostu sケ. Podrywa

je si caウkiem zwyczajnie, wszystko z nimi

robi si caウkiem zwyczajnie. Wieczne

dziewice to takie zwykウe koleSanki ze

szkoウy. Tak bym je okreliウ.

Jedynケ cechケ charakterystycznケ jest to,

Se gdy juS jケ kto poderwie, to ona z tケ

osobケ tylko caウuje si od czasu do czasu

nie ma mowy o dotykaniu i seksie. Te

kobiety czekajケ caウe Sycie na ksicia z

bajki, ktry nigdy nie nadejdzie. Bojケ si

wszystkiego i brzydzケ si wszystkim. Nie

oglケdnケ z Tobケ pornola, nawet na dalekim

etapie zaawansowania dla nich seks nie

jest czym normalnym.

Uprawiaウem seks tylko z takケ jednケ

kobietケ. Kategorycznie musz stwierdzi,

Se szkoda Sycia na rozpracowywanie

wiecznej dziewicy. Nie polecam.

Grupa 6 Imprezowiczki

Imprezowiczki sケ i ウadne i brzydkie

dlatego teS trudno jest powiedzie jakie

zazwyczaj w naturze spotykamy. Ubierajケ

si naprawd bardzo rSnie tak wic po

ubraniu ich nie skwalifikujemy.

Jednak imprezowiczk poznamy po tym, Se

na czole ma wypisane gdzie jest jakie

chlasko ?. Gdy kto proponuje jaki

wypad imprezowiczka jest zawsze zwarta

i gotowa. Wieczorem wychodzi na Ser w

biaウych kozaczkach lub biaウych szpilkach, z

STRONA 28

duSym dekoltem i obwieszona zウotymi

dodatkami.

Pije tyle, a raczej tak dウugo jak moSe.

Gdy wypije za duSo liSe si lub pieprzy ze

wszystkimi, ktrzy bdケ tylko tego chcieli.

Imprezowiczka nie szanuje swojego ciaウa i

swojej reputacji.

Seks z nimi ma co wsplnego z imprezケ, a

to co to alkohol. W 7 na 10 przypadkw

muszケ si napi dla lepszego humoru.

Potrafiケ wpdzi czウowieka w alkoholizm.

Zazwyczaj zachowujケ si jak damy leSケ

jak nieruchome deski.

Grupa 7 Cenne

Ostatniケ grup nazywam cennymi

kobietami. Cennymi, poniewaS jest ich

maウo i rzadko moSna je spotka.

Cenne sケ ウadne i potrafiケ o siebie zadba.

Majケ zawsze ウadne paznokcie, ウadnie

pachnケ, modnie si ubierajケ, sケ wietnie

uczesane.

Cenne sケ inteligentne. MoSna z nimi

porozmawia o plotkach, o filozofii,

polityce, pomia si ze wszystkich, dosta

cennケ rad Syciowケ.

Cenne majケ zainteresowania. I majケ

dobrze poukウadany czas - wiedzケ co bdケ

robi za dwa tygodnie w sobot, o godzinie

13:00. Gdy zapytasz takケ jaki rodzaj

muzyki jej pasuje, to powie, Se ten i ten,

ale zastrzeSe, Se nie lubi tych i tych

wykonawcw. Ta grupa kobiet jako

nieliczna oglケda horrory i filmy porno,

komedie i dokumenty.

Majケ do wysokie kryteria w stosunku do

mSczyzn. Do czsto testujケ, nie chodzケ

z byle kim, uprawiajケ seks z nielicznymi.

Apropo seksu jest do emocjonujケcy

lubiケ eksperymentowa i szczerze

rozmawiajケ o swoich potrzebach. Wierzケ w

miウo.

Cenne sケ kobietami do taca i do

rSaca.

I wウanie tych chciaウbym Ci Syczy jak

najwicej ! Baw si !

STRONA 29

Mistrzowska Postawa

To nagranie jest kilka razy mocniejsze

od poprzednich nagra, ktre miaウe

okazj pozna.

Przed Tobケ praca MikeJa, ktry wウoSyウ w to

audio wiele energii i czasu po to, by Ty

mgウ si zmienia jeszcze szybciej i Sy na

jeszcze wySszych obrotach.

Prawie 25 minut wietnych strategii,

sugestii oraz hipnozy na naprawd

wysokim poziomie.

Nagranie moSesz pobra stケd:

http://www.zshare.net/audio/1

4096351bf4b218c/

http://www.speedyshare.com/8

18365450.html

Rozwijaj si z dnia na dzie

coraz szybciej, baw si coraz

lepiej, ucz si coraz wicej !

Odwiedzaj Nas na:

www.AlphaMale.pl

www.Forum.AlphaMale.pl

Z pozdrowieniami,

Tomasz Marzec

 
  41901 odwiedzający (92422 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=